FIBARO HC3 LUA: Z-Wave synchronizácia nastavenej teploty na Danfoss RS do Danfoss / POPP hlavíc

FIBARO HC3 LUA: Z-Wave synchronizácia nastavenej teploty na Danfoss RS do Danfoss / POPP hlavíc

LUA skript pre FIBARO HC3

Pripravili sme jednoduchý LUA skript, ktorý umožňuje využiť funkcionalitu izbového senzora Danfoss Z-Wave Room Sensor na plno.

Danfoss Z-Wave Room Sensor, okrem merania teploty a následného reportu tejto teploty do Z-Wave riadiace jednotky ako je FIBARO HC3, Vám umožňuje manuálne nastavovať teplotu alebo túto teplotu nastaviť z rozhrania Z-Wave riadiace jednotky ako FIBARO HC3.

Táto scéna umožňuje synchronizovať teplotu z nástenného termostatu (Danfoss Z-Wave room sensor) do jednej alebo viacerých radiátorových staníc Z-Wave, ako sú termostatické hlavice POPP alebo hlavice Danfoss Living Connect radiator valves.

 

LUA Skript

FIBARO HC3 LUA Z-Wave Danfoss RS

FIBARO HC3 LUA Z-Wave Danfoss RS

V tomto skripte musíte zmeniť nasledujúce položky:

 

DECLARATIONS (Podmienky/Spúštače)

Riadok 3 – ID Vášho izbového senzora Danfoss Z-Wave room sensor (termostat)

 

ACTIONS (Akcie)

Riadok 1 – ID Vášho izbového senzora Danfoss Z-Wave room sensor (termostat)

Riadok 2 – ID(čká) Vašich Z-Wave termostatických / radiátorových hlavíc, ako napríklad Danfoss Living Connect alebo POPP termostatické hlavice

 

DECLARATIONS (Podmienky/Spúštače)

{
 conditions = { {
   id = 30,
   isTrigger = true,
   operator = "!=",
   property = "heatingThermostatSetpoint",
   type = "device",
   value = 5
  } },
 operator = "all"
}

 

ACTIONS (Akcie)

local fromID = 30 -- Hlavny termostat Danfoss RS senzor
local toID = {21,27} -- Z-Wave POPP radiatorove hlavice

local temp_wish = fibaro.getValue(fromID, "heatingThermostatSetpoint")


for i=1,#toID do 
  local name = fibaro.getName(toID[i])
  if ( fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ~= fibaro.getValue(fromID,"heatingThermostatSetpoint") ) then
    fibaro.call(toID[i], "setHeatingThermostatSetpoint", temp_wish)
  end
end
fibaro.debug("","Teploty boli synchronizovane")

 

V tomto skripte nie je veľa nastavení. Najdôležitejším bodom je nastavenie správneho ID termostatu v bloku DECLARATIONS (Podmienky/Spúštače), 3. riadok skriptu. Toto nastavenie má za úlohu spustiť scénu a zistí, či sa teplota termostatu zmenila manuálne alebo pomocou ovládača.

Okrem toho musia lokálne premenné "fromID" a "toID" obsahovať správne ID. "FromID" je ID zariadenia, z ktorého chcete odčítať teplotu (termostat), a "toID" je ID(čká) zariadenia(í), v ktorom(ých) chcete nastaviť teplotu.

Po vykonaní všetkých nastavení sa scéna vyvolá zmenou nastavenej teploty termostatu a potom sa zmenená teplota nastaví v termostatickej hlavici(iach).

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0