FIBARO HC3 LUA: Zónové kúrenie č.1 Radiátory a kotol

FIBARO HC3 LUA: Zónové kúrenie č.1 Radiátory a kotol

Zónové kúrenie - prípad - Ovládanie radiátorov a riadenie kotla na základe stavu vykúrenia jednotlivých miestností

Tento blog bude venovaný nastaveniu vykurovacích zón v riadiacej jednotke FIBARO Home Center 3 pomocou panela - Klíma. Každá teplotná zóna (alebo inak povedané radiátor) bude riadená termostatickou hlavicou na radiátore, kotol bude zapnutí ak v nejakej z miestností bude potrebné kúriť. V inom prípade ak bude vo všetkých miestnostiach dosiahnutá nastavená teplota tak sa kotol vypne.

Po nastavení jednotlivých zón si uvedieme príklad LUA scény, ktorá na základe porovnávania nameranej a nastavenej teploty v danej miestnosti vyhodnocuje, či kotol má byť zapnutý alebo naopak nepotrebuje zohrievať vodu pre výhrevný systém.


Čo potrebujete keď chcete realizovať takýto spôsob ovládania kúrenia:

1. riadiacu jednotku - FIBARO Home Center 3
2. Z-Wave radiátorovú hlavicu, ideálne takú, ktorá má externý alebo vstavaný teplotný senzor na meranie izbovej teploty - napr. Termostatická hlavica s teplotným senzorom - FIBARO The Heat Controller Starter Pack ZW5 alebo Popp Termostatická Hlavica
3. akčný prvok na ovládanie kotla / bojlera - a to buď bezpotenciálové relátko napr. Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212) alebo termostat so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat


FIBARO Home Center 3 - nastavenie klimatizačných zón v paneli Klíma

Najprv je v riadiacej jednotke FIBARO Home Center 3 potrebné vytvoriť si príslušné sekcie (napr. 1.poschodie) a miestnosti (napr. Miestnosť 1 - obývačka, atď). Ako vytvoriť miestnosti sa dozviete na - https://manuals.fibaro.com/home-center-3/#post-14107

Následne je potrebné si pridať Z-Wave zariadenia ako sú radiátorové hlavice a relátko / termostat na ovládanie kotla.

Po pridaní týchto zariadení je vhodné presunúť ich do zodpovedajúcich miestností.

Následne sa presuňte do Nastavení domáceho centra FIBARO Home Center 3, kde kliknite na položku Climate = Klíma.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

Po tomto kroku môžete nechať vytvoriť Automaticky teplotné zóny (iba pre radiátorové hlavice). Poznámka: Ak používate termostat na ovládanie kotla / bojlera, nevytvárajte teplotnú zónu pre termostat na ovládanie kotla / bojlera. Inými slovami, vymažte teplotnú zónu pre termostat na ovládanie kotla / bojlera ak Vám ju systém automaticky vytvoril.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

Ak máte správne vytvorené Sekcie a Miestnosti tak sa Vám zóny vytvoria prehľadne a korektne bez potreby úpravy. V tomto kroku si už intuitívne viete nastaviť teploty pre dané teplotné zóny v rôznych časových rozvrhoch.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol


FIBARO Home Center 3 - vysvetlenie LUA skriptu na riadenie kotla na základe dopytu od radiátorových hlavíc

V Nastaveniach riadiacej jednotky FIBARO Home Center 3 vyberte Scény a pridajte LUA scénu, do ktorej skopírujte nižšie uvedený obsah podľa toho, či používate:
- 1. riadenie kotla pomocou bezpotenciálového relé modulu - Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212)
- 2. riadenie kotla pomocou termostatu so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

Skopírujte obidve bloky LUA scény aj Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers) aj Pravý blok = ACTIONS

V ľavom bloku = DECLARATIONS (Conditions/Triggers) netreba nič meniť. Funguje na spúštanie scény každých 5 minút (300s). V riadku 9 si môžete zmeniť interval spúštania scény na dlhší / kratší podľa potreby.

V pravom bloku = ACTIONS, je potrebné zmeniť riadky 1,2,3. Ostatné riadky nemeňte.
V 1. riadku zadajte ID označenia zariadení, ktoré merajú teploty v jednotlivých miestnostiach. Napr. teplotné senzory termostatických / radiátorových hlavíc. Zariadenia oddeľujte čiarkov, dajte si pozor na poradie pretože ID zariadení musia byť v rovnakom poradí aj v druhom riadku. Príklad nižšie.

V 2. riadku zadajte ID označenia zariadení, ktoré nastavujú teploty v jednotlivých miestnostiach. V tomto prípade sa jedná o zariadenia radiátorových hlavíc. Zariadenia oddeľujte čiarkov, dajte si pozor na poradie pretože ID zariadení musia byť v rovnakom poradí ako v prvom riadku. Príklad nižšie.

V 3. riadku zadajte ID označenia akčného prvku na ovládanie kotla / bojlera - a to buď bezpotenciálové relátko napr. Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212) alebo termostat so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 33 -- Relé / Termostat na ovládanie kotla

ID 22 zodpovedá teplotnému senzoru v Miestnosti 1 - napr. Obývačka
ID 21 zodpovedá radiátorovej hlavice v Miestnosti 1 - napr. Obývačka

ID 28 zodpovedá teplotnému senzoru v Miestnosti 2 - napr. Kuchyňa
ID 27 zodpovedá radiátorovej hlavice v Miestnosti 2 - napr. Kuchyňa


Ako zistím ID jednotlivých zariadení.

V Nastaveniach paneli Devices = Zariadení - vidíte zoznam všetkých zariadení pridaních do FIBARO Home Center 3 a systémové označenia tzv. ID prislúchajúce týmto zariadeniam, ktoré sa často používajú práve v LUA scénach.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

 


1. FIBARO Home Center 3 - LUA skript na riadenie kotla pomocou relé modulu napr. FIBARO Relay Switch 1x2.5kW (FGS-212)

Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers)

{
 conditions = { {
   isTrigger = true,
   operator = "matchInterval",
   property = "cron",
   type = "date",
   value = {
    date = { "00", "00", "1", "3", "*", "2020" },
    interval = 300
   }
  } },
 operator = "any"
}

Pravý blok = ACTIONS

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 33 -- Relé na ovládanie kotla
local flaq_1 = 0


for i=1,#toID do 

  local name1 = fibaro.getName(fromID[i])
  local room1 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(fromID[i])
  local name2 = fibaro.getName(toID[i])
  local room2 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(toID[i])

  if ( fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ~= fibaro.getValue(fromID[i],"value") ) then    
    fibaro.debug("", name1.. " / v miestnosti / " ..room1.. " - Namerana Teplota: " ..fibaro.getValue(fromID[i], "value") )
    fibaro.debug("", name2.. " / v miestnosti / " ..room2.. " - Nastavena Teplota: " ..fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") )

        if ( fibaro.getValue(fromID[i],"value") < fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ) then       
            flaq_1 = 1
        end        
  else
    flaq_1 = 0
    fibaro.call(boiler, "turnOff")
    fibaro.debug("","vypinam")
  end
end

if (flaq_1 == 1) then
  fibaro.call(boiler, "turnOn")
  fibaro.debug("","zapinam")
else
  fibaro.call(boiler, "turnOff")
  fibaro.debug("","vypinam")
end


2. FIBARO Home Center 3 - LUA skript na riadenie kotla pomocou termostatu napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers)

{
 conditions = { {
   isTrigger = true,
   operator = "matchInterval",
   property = "cron",
   type = "date",
   value = {
    date = { "00", "00", "1", "3", "*", "2020" },
    interval = 300
   }
  } },
 operator = "any"
}

Pravý blok = ACTIONS

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 30 -- Termostat na ovládanie kotla
local flaq_1 = 0


for i=1,#toID do 

  local name1 = fibaro.getName(fromID[i])
  local room1 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(fromID[i])
  local name2 = fibaro.getName(toID[i])
  local room2 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(toID[i])

  if ( fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ~= fibaro.getValue(fromID[i],"value") ) then    
    fibaro.debug("", name1.. " / v miestnosti / " ..room1.. " - Namerana Teplota: " ..fibaro.getValue(fromID[i], "value") )
    fibaro.debug("", name2.. " / v miestnosti / " ..room2.. " - Nastavena Teplota: " ..fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") )

        if ( fibaro.getValue(fromID[i],"value") < fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ) then       
            flaq_1 = 1
        end        
  else
    flaq_1 = 0
    fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 15)
    --fibaro.call(boiler, "turnOff")
    fibaro.debug("","vypinam")
  end
end

if (flaq_1 == 1) then
  fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 30)
  --fibaro.call(boiler, "turnOn")
  fibaro.debug("","zapinam")
else
  fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 15)
  --fibaro.call(boiler, "turnOff")
  fibaro.debug("","vypinam")
end

4 Komentáre

 • Juraj

  Juraj 03.08.2020 Odpovedať

  Dobrý den,
  mám jeden "teoretický" dotaz. Když vidím výše uvedené nastavení, tzn. že pro každou zónu (hlavice/radiátor) nastavím teploty a časy, k čemu je pak dobré mít v systému termostat?

  Napadá mě jen optimalizace díky najakému algoritmu, který na základě sběru dat optimalizuje okamžiky a délky spínání.

  Nebo mi uniká něco dalšího? Ta optimalizace algoritmem ale stejně bude fungovat jen v zóně, ve které je ten termostat, ne? Nebo díky centrále HC3 a provázanosti všech prvků se optimalizují pak všechny zóny?

  Díky moc za osvětlení problematiky.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 04.08.2020 Odpovedať

   Dobrý deň,
   algoritmus robí to, že porovnáva nastavenú teplotu na hlaviciach s nameranou teplotou na hlaviciach.

   Na základe toho ak ešte niektorá z hlavíc kúri, tak kotol ovládaný buď relé modulom alebo termostatom ešte beží, ak však sú všetky miestnosti vykúrené a hlavice sú zatvorené (nastavená teplota na všetkých hlaviciach osobitne je nižšia ako nameraná teplota) tak sa kotol na ohrev vody vypne pomocou buď relé modulu alebo termostatu.

   Pekný deň.
   SmarterHOME
   • Juraj

    Juraj 04.08.2020 Odpovedať

    Díky za reakci.
    To, co píšete, to dělá ten výše uvedený LUA script.

    Ale mě zajímá, k čemu je výhodné (či nutné) pak mít v systému zapojený ještě termostat (pokud spínání kotle dělá relé na základě toho LUA scriptu)? Je vůbec nutný a případně proč?
    • SmarterHOME Team

     SmarterHOME Team 05.08.2020 Odpovedať

     No práve preto sú tam 2 prípady.
     Niekoľko z našich zákazníkov už kotol ovládali priamo Termostatom, ktorý mal v sebe relátko.
     Ak máte na kotli len relé, termostat Vám netreba.

     Pekný deň.
     SmarterHOME

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0