FIBARO HC3 LUA: Zónové kúrenie č.1 Radiátory a kotol

FIBARO HC3 LUA: Zónové kúrenie č.1 Radiátory a kotol

Zónové kúrenie - prípad - Ovládanie radiátorov a riadenie kotla na základe stavu vykúrenia jednotlivých miestností

Tento blog bude venovaný nastaveniu vykurovacích zón v riadiacej jednotke FIBARO Home Center 3 pomocou panela - Klíma. Každá teplotná zóna (alebo inak povedané radiátor) bude riadená termostatickou hlavicou na radiátore, kotol bude zapnutí ak v nejakej z miestností bude potrebné kúriť. V inom prípade ak bude vo všetkých miestnostiach dosiahnutá nastavená teplota tak sa kotol vypne.

Po nastavení jednotlivých zón si uvedieme príklad LUA scény, ktorá na základe porovnávania nameranej a nastavenej teploty v danej miestnosti vyhodnocuje, či kotol má byť zapnutý alebo naopak nepotrebuje zohrievať vodu pre výhrevný systém.


Čo potrebujete keď chcete realizovať takýto spôsob ovládania kúrenia:

1. riadiacu jednotku - FIBARO Home Center 3
2. Z-Wave radiátorovú hlavicu, ideálne takú, ktorá má externý alebo vstavaný teplotný senzor na meranie izbovej teploty - napr. Termostatická hlavica s teplotným senzorom - FIBARO The Heat Controller Starter Pack ZW5 alebo Popp Termostatická Hlavica
3. akčný prvok na ovládanie kotla / bojlera - a to buď bezpotenciálové relátko napr. Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212) alebo termostat so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat


FIBARO Home Center 3 - nastavenie klimatizačných zón v paneli Klíma

Najprv je v riadiacej jednotke FIBARO Home Center 3 potrebné vytvoriť si príslušné sekcie (napr. 1.poschodie) a miestnosti (napr. Miestnosť 1 - obývačka, atď). Ako vytvoriť miestnosti sa dozviete na - https://manuals.fibaro.com/home-center-3/#post-14107

Následne je potrebné si pridať Z-Wave zariadenia ako sú radiátorové hlavice a relátko / termostat na ovládanie kotla.

Po pridaní týchto zariadení je vhodné presunúť ich do zodpovedajúcich miestností.

Následne sa presuňte do Nastavení domáceho centra FIBARO Home Center 3, kde kliknite na položku Climate = Klíma.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

Po tomto kroku môžete nechať vytvoriť Automaticky teplotné zóny (iba pre radiátorové hlavice). Poznámka: Ak používate termostat na ovládanie kotla / bojlera, nevytvárajte teplotnú zónu pre termostat na ovládanie kotla / bojlera. Inými slovami, vymažte teplotnú zónu pre termostat na ovládanie kotla / bojlera ak Vám ju systém automaticky vytvoril.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

Ak máte správne vytvorené Sekcie a Miestnosti tak sa Vám zóny vytvoria prehľadne a korektne bez potreby úpravy. V tomto kroku si už intuitívne viete nastaviť teploty pre dané teplotné zóny v rôznych časových rozvrhoch.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol


FIBARO Home Center 3 - vysvetlenie LUA skriptu na riadenie kotla na základe dopytu od radiátorových hlavíc

V Nastaveniach riadiacej jednotky FIBARO Home Center 3 vyberte Scény a pridajte LUA scénu, do ktorej skopírujte nižšie uvedený obsah podľa toho, či používate:
- 1. riadenie kotla pomocou bezpotenciálového relé modulu - Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212)
- 2. riadenie kotla pomocou termostatu so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

Skopírujte obidve bloky LUA scény aj Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers) aj Pravý blok = ACTIONS

V ľavom bloku = DECLARATIONS (Conditions/Triggers) netreba nič meniť. Funguje na spúštanie scény každých 5 minút (300s). V riadku 9 si môžete zmeniť interval spúštania scény na dlhší / kratší podľa potreby.

V pravom bloku = ACTIONS, je potrebné zmeniť riadky 1,2,3. Ostatné riadky nemeňte.
V 1. riadku zadajte ID označenia zariadení, ktoré merajú teploty v jednotlivých miestnostiach. Napr. teplotné senzory termostatických / radiátorových hlavíc. Zariadenia oddeľujte čiarkov, dajte si pozor na poradie pretože ID zariadení musia byť v rovnakom poradí aj v druhom riadku. Príklad nižšie.

V 2. riadku zadajte ID označenia zariadení, ktoré nastavujú teploty v jednotlivých miestnostiach. V tomto prípade sa jedná o zariadenia radiátorových hlavíc. Zariadenia oddeľujte čiarkov, dajte si pozor na poradie pretože ID zariadení musia byť v rovnakom poradí ako v prvom riadku. Príklad nižšie.

V 3. riadku zadajte ID označenia akčného prvku na ovládanie kotla / bojlera - a to buď bezpotenciálové relátko napr. Spínací modul - FIBARO Relay Switch 1x2,5kW (FGS-212) alebo termostat so suchým relé výstupom napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 33 -- Relé / Termostat na ovládanie kotla

ID 22 zodpovedá teplotnému senzoru v Miestnosti 1 - napr. Obývačka
ID 21 zodpovedá radiátorovej hlavice v Miestnosti 1 - napr. Obývačka

ID 28 zodpovedá teplotnému senzoru v Miestnosti 2 - napr. Kuchyňa
ID 27 zodpovedá radiátorovej hlavice v Miestnosti 2 - napr. Kuchyňa


Ako zistím ID jednotlivých zariadení.

V Nastaveniach paneli Devices = Zariadení - vidíte zoznam všetkých zariadení pridaních do FIBARO Home Center 3 a systémové označenia tzv. ID prislúchajúce týmto zariadeniam, ktoré sa často používajú práve v LUA scénach.
FIBARO HC3 LUA - Zónové kúrenie Radiátory a kotol

 


1. FIBARO Home Center 3 - LUA skript na riadenie kotla pomocou relé modulu napr. FIBARO Relay Switch 1x2.5kW (FGS-212)

Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers)

{
 conditions = { {
   isTrigger = true,
   operator = "matchInterval",
   property = "cron",
   type = "date",
   value = {
    date = { "00", "00", "1", "3", "*", "2020" },
    interval = 300
   }
  } },
 operator = "any"
}

Pravý blok = ACTIONS

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 33 -- Relé na ovládanie kotla
local flaq_1 = 0


for i=1,#toID do 

  local name1 = fibaro.getName(fromID[i])
  local room1 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(fromID[i])
  local name2 = fibaro.getName(toID[i])
  local room2 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(toID[i])

  if ( fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ~= fibaro.getValue(fromID[i],"value") ) then    
    fibaro.debug("", name1.. " / v miestnosti / " ..room1.. " - Namerana Teplota: " ..fibaro.getValue(fromID[i], "value") )
    fibaro.debug("", name2.. " / v miestnosti / " ..room2.. " - Nastavena Teplota: " ..fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") )

        if ( fibaro.getValue(fromID[i],"value") < fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ) then       
            flaq_1 = 1
        end        
  else
    flaq_1 = 0
    fibaro.call(boiler, "turnOff")
    fibaro.debug("","vypinam")
  end
end

if (flaq_1 == 1) then
  fibaro.call(boiler, "turnOn")
  fibaro.debug("","zapinam")
else
  fibaro.call(boiler, "turnOff")
  fibaro.debug("","vypinam")
end


2. FIBARO Home Center 3 - LUA skript na riadenie kotla pomocou termostatu napr. SECURE SRT323 Bezdrôtový Termostat

Ľavý blok = DECLARATIONS (Conditions/Triggers)

{
 conditions = { {
   isTrigger = true,
   operator = "matchInterval",
   property = "cron",
   type = "date",
   value = {
    date = { "00", "00", "1", "3", "*", "2020" },
    interval = 300
   }
  } },
 operator = "any"
}

Pravý blok = ACTIONS

local fromID = {22,28} -- Teplomery (Namerané teploty)
local toID = {21,27} -- Termostaty (Nastavené teploty / Setpoint)
local boiler = 30 -- Termostat na ovládanie kotla
local flaq_1 = 0


for i=1,#toID do 

  local name1 = fibaro.getName(fromID[i])
  local room1 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(fromID[i])
  local name2 = fibaro.getName(toID[i])
  local room2 = fibaro.getRoomNameByDeviceID(toID[i])

  if ( fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ~= fibaro.getValue(fromID[i],"value") ) then    
    fibaro.debug("", name1.. " / v miestnosti / " ..room1.. " - Namerana Teplota: " ..fibaro.getValue(fromID[i], "value") )
    fibaro.debug("", name2.. " / v miestnosti / " ..room2.. " - Nastavena Teplota: " ..fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") )

        if ( fibaro.getValue(fromID[i],"value") < fibaro.getValue(toID[i], "heatingThermostatSetpoint") ) then       
            flaq_1 = 1
        end        
  else
    flaq_1 = 0
    fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 15)
    --fibaro.call(boiler, "turnOff")
    fibaro.debug("","vypinam")
  end
end

if (flaq_1 == 1) then
  fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 30)
  --fibaro.call(boiler, "turnOn")
  fibaro.debug("","zapinam")
else
  fibaro.call(boiler, "setHeatingThermostatSetpoint", 15)
  --fibaro.call(boiler, "turnOff")
  fibaro.debug("","vypinam")
end

21 Komentáre

 • Bogdan C

  Bogdan C 16.10.2023 Odpovedať

  Greetings guys,
  Thank you for the LUA script and for detailed information. Instead using Fibaro Relay Switch I used A Fibaro Smart Implant and worked perfectly.
  Thank you again.
  Good job, you deserve it!
 • Jakub Martínek

  Jakub Martínek 01.12.2021 Odpovedať

  Zdravím, používám HC3L+FIBARO hlavice a skript od "YATUN" podpory. Jaký by mohl být rozdíl od Vašeho skriptu?
  V komentářích jsem četl dotaz na maximální otevření hlavice (Juro 22.10.2021). Např. podle skriptu YATUN se sice pošle signál relé při poklesu teploty na požadovanou a relé pustí kotel ale hlavice která poslala signál se neotevře takže radiátor který má topit zůstane studený. Čekal bych že se hlavice otevře na maximum nebo na požadovanou teplotu +3°C dokud nedojde k "natopení" místnosti a pak se opět uzavře.
  Dá se na to nějak lehce napsat/upravit skript?
  Díky za rady!

  ODKAZ NA APLIKACI:
  https://podpora.yatun.cz/cs/support/solutions/articles/9000200372-automatick%C3%A9-sepnut%C3%AD-kotle-rychl%C3%A1-aplikace
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 02.12.2021 Odpovedať

   Dobrý deň,
   momentálne neposkytujeme služby LUA skriptovania kvôli vyťaženosti.
   Hlavice sa riadiaca svojou internou logikou takže tá sama hlavica vyhodnocuje ako veľmi je otvorená za touto logikou stojí FIBARO.
   Tento skript len porovnáva nameranú a nastavenú teplotu.
   Pekný deň.
   SmarterHOME
 • Petr Patočka

  Petr Patočka 18.11.2021 Odpovedať

  Rád bych se zeptal, proč používat hodnoty teplot a né požadavek hlavive na dodávku tepla?

  U nového firmwaru, při změně parametrů, to hlavice umí předávat a pak použít podmínu

  if fibaro.getValue(toID[i], "heatRequired") then

  Mě to třeba jako teplotu při zapnutém ventilu ukazuje divně velikou. Zatím jsem ve fázi příprav, tak nevím co bude lepší.

  Díky.
  • SmarterHOME

   SmarterHOME 22.11.2021 Odpovedať

   Dobrý deň,
   môžete pri FIBARO hlaviciach používať aj
   if fibaro.getValue(toID[i], "heatRequired") then
   Avšak nie vždy sa to správalo korektne. Treba odskúšať čo Vám bude fungovať lepšie.
   Pekný deň.
   SmarterHOME
 • Juro

  Juro 22.10.2021 Odpovedať

  Dobrý deň,

  Chápem to dobre, že pri tom to LUA skripte ak príde k stavu ,že nameraná hodnota na snímači v jednej zmiestností bude nižšia ako nastavená na termostatickej hlavice následne skript spustí kotol a hlavica v danej miestnosti sa otvorí na maximum a v ostatných miestnostiach kde netreba kúriť sú hlavice uzavreté? Jedná sa mi o to či termostatická hlavica bude otvorená po celú dobu zopnutia kotla len v danej miestnosti.

  Ďakujem
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 03.11.2021 Odpovedať

   Dobrý deň,
   skript funguje v princípe veľmi jednoducho a to tak, že porovnáva nastavenú teplotu na hlaviciach a nameranú teplotu v danej miestnosti.
   Keď je čo i len na jednej hlavici nastavená teplota vyššia ako nameraná v danej miestnosti - kotol beží.
   Pekný deň.
   SmarterHOME
 • Petr Dvořák

  Petr Dvořák 19.09.2021 Odpovedať

  Dobrý den, potřeboval bych do kódu vložit ještě podmínku (čerpadlo spustit jen tehdy když je teplota aku nádoby nad 40°C .Prosím o nasměrování kam a co vložit. Děkuji..
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 14.10.2021 Odpovedať

   Dobrý deň,
   taká podmienka vyzerá nasledovne:

   if ( fibaro.getValue(ID_AKU_NADOBY, "value") nahradit znamienko väčšie ako 40 ) then
   ...
   end

   Len tento kúsok LUA kódu, treba správne umiestniť.
   Pekný deň.
   SmarterHOME
 • Petr

  Petr 12.02.2021 Odpovedať

  Dobrý den,
  použil jsem výše uvedený kód (řízení kotle pomocí relé modulu) a fungoval bezvadně do chvíle, než z mnou neznámého důvodu se přestala načítat hodnota z jednoho teploměru. Pak se relé nesepne. Jde tohle nějak ošetřit? Je to stejný případ, jako kdyby se rozbil teploměr, vybila se baterka apod.
  Děkuji
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 13.02.2021 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za dotaz.
   Ošetriť sa dá veľa vecí - napíšte nám prosím na podpora@smarterhome.sk a dohodneme sa na ďalšom postupe.
   Pekný deň.
   SmarterHOME Team
 • Roman Přichystal

  Roman Přichystal 12.11.2020 Odpovedať

  Bude scéna fungovat i s hlavicemi Danfoss? Po nastavení mám kotel trvale sepnutý bez ohledu na naměřené/nastavené teploty.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 16.11.2020 Odpovedať

   Dobrý deň,
   príklady sú práve riešené s POPP hlavicami, ktoré sú obdobou Danfoss hlavíc.
   Ak Vám skript nefunguje niečo nemáte správne nastavené.
   Skontrolujte si čím ovládate KOTOL, či relé prvkom alebo Z-Wave termostatom. Podľa toho aplikujte patričný LUA skript.
   Ďakujeme za pochopenie.
   Pekný deň.
 • Petr

  Petr 04.10.2020 Odpovedať

  Dobrý den,
  není v tom Actions LUA kódu chyba?

  První IF porovnává cílovou a aktuální teplotu (pro každou zónu). Pokud není stejná, přichází druhé IF, které testuje, zda je aktuální nižší než cílová. Jenomže v prvním IF je ELSE, které se vykoná, když cílová teplota rovná se aktuální. V tom případě vypne kotel a nastaví FLAG na 0.

  Proč ale vypínat kotel, pokud neprošly všechny srovnání na všech zónách (celý cyklus FOR)? Dle mého by celý blok za ELSE tam být neměl. Rozhodnutí, zda vypnu či ne by mělo být na základě celého cyklu FOR. Jestliže výchozí hodnota FLAG je 0, tak jakákoliv změna na 1 má mít za následek zapnutí kotle na závěr.

  Pokud by totiž v poslední testované zóně byla teplota dosažena a FLAG nastaven na 0, závěrečný test by vypl kotel, i když předchozí zóny by třeba neměly teplotu dosaženu.

  Čistší by navíc asi i bylo, kdyby ty 2 první IF byly spojeny do jedné podmínky, IF je aktuální nižší než cílová THEN FLAG = 1.

  Po konci FOR otestovat, jak je uvedeno v kódu, a vypnout nebo zapnout kotel.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 05.10.2020 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za poznámku a tip.

   Máte pravdu, uvedený LUA kód sa dá vylepšiť ako popisujete. Článok aktualizujeme.

   Pekný deň.
   SmarterHOME Team
 • Martin

  Martin 27.09.2020 Odpovedať

  Dobry den

  Vie to spolupracovat aj s bezdrotovym termostatom saswell t19 rf ?
  Tento termostat funguje na frekvencii 868 Mhz, FSK
  Ja pouzivam tento termostat k elektrokotlu v rodinom dome.
  Pouzivam ho v referencnej miestnosti, no keby som si dokupil inteligentne radiatorove hlavice, trebats do izieb kde spime a nastavim ich na nizsiu teplotu ako v referencnej izbe tak tie hlavice sa mi vypnu a kotol pojde dalej kym nedosiahne teplotu nastavenu na termostate ?

  Da sa to pouzit aj v drevosplynovacich kotloch, trebars ci je nejake cidlo co mi ukazuje teplotu vody v AKU nadrzi, aby som trebars nemusel chodit pozerat do kotolne na nadrz, ci som ju nejako neprehrial, popripade ci bu to vedelo nejako emergency spustit obehove cerpadlo keby bola nadrz prehriata a to aj v pripade, ze je teplota v domacnosti na pozadovanej urovni a tym padom obedove cerpadlo je odstavene

  Dakujem
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 28.09.2020 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za dotaz.

   Momentálne FIBARO HC3, nepodporuje uvedený termostat Saswell T19 7 RF, možno v budúcnosti keď pribudne podpora 868 MHz zariadení s otvoreným protokolom. Tento termostat môžete vymeniť za Z-Wave termostat.

   Ak by ste mali Z-Wave termostat a hlavice, tak ak by v nejakej izbe bola potreba kúriť tak kotol je stále zopnutý, ak by všetky hlavice hlásili, že už sú miestnosti vykúrené tak kotol je vypnutý.

   Čo sa týka drevosplyňovacích kotlov, tak teplotu vody v AKU nádrži viete monitorovať napr. modulom

   Qubino Flush 1D Relé Plus [ZMNHND1]
   https://smarterhome.sk/sk/zwave-bezdrotove-vypinace/qubino-flush-1d-rele-plus-zmnhnd1-202.html?search_query=qubino+1D&results=20

   a teplotným senzorom Qubino Teplotný Senzor ZMNHEA1
   https://smarterhome.sk/sk/kurenie/qubino-teplotny-senzor-zmhnea1-212.html?search_query=qubino+1D&results=20

   Obehové čerpadlo by sa mohlo riešiť ďalším Z-Wave relé modulom.

   Ďakujeme za pochopenie.
   Pekný deň.

   SmarterHOME Team
 • Juraj

  Juraj 03.08.2020 Odpovedať

  Dobrý den,
  mám jeden "teoretický" dotaz. Když vidím výše uvedené nastavení, tzn. že pro každou zónu (hlavice/radiátor) nastavím teploty a časy, k čemu je pak dobré mít v systému termostat?

  Napadá mě jen optimalizace díky najakému algoritmu, který na základě sběru dat optimalizuje okamžiky a délky spínání.

  Nebo mi uniká něco dalšího? Ta optimalizace algoritmem ale stejně bude fungovat jen v zóně, ve které je ten termostat, ne? Nebo díky centrále HC3 a provázanosti všech prvků se optimalizují pak všechny zóny?

  Díky moc za osvětlení problematiky.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 04.08.2020 Odpovedať

   Dobrý deň,
   algoritmus robí to, že porovnáva nastavenú teplotu na hlaviciach s nameranou teplotou na hlaviciach.

   Na základe toho ak ešte niektorá z hlavíc kúri, tak kotol ovládaný buď relé modulom alebo termostatom ešte beží, ak však sú všetky miestnosti vykúrené a hlavice sú zatvorené (nastavená teplota na všetkých hlaviciach osobitne je nižšia ako nameraná teplota) tak sa kotol na ohrev vody vypne pomocou buď relé modulu alebo termostatu.

   Pekný deň.
   SmarterHOME
   • Juraj

    Juraj 04.08.2020 Odpovedať

    Díky za reakci.
    To, co píšete, to dělá ten výše uvedený LUA script.

    Ale mě zajímá, k čemu je výhodné (či nutné) pak mít v systému zapojený ještě termostat (pokud spínání kotle dělá relé na základě toho LUA scriptu)? Je vůbec nutný a případně proč?
    • SmarterHOME Team

     SmarterHOME Team 05.08.2020 Odpovedať

     No práve preto sú tam 2 prípady.
     Niekoľko z našich zákazníkov už kotol ovládali priamo Termostatom, ktorý mal v sebe relátko.
     Ak máte na kotli len relé, termostat Vám netreba.

     Pekný deň.
     SmarterHOME

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0