FIBARO HC2 V 4.083 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.083 BETA CHANGELOG

Verzia 4.083 Beta

Dôležité!

Beta verzia je navrhnutá pre používateľské testovanie a čoskoro by mala byť vydaná ako oficiálna verzia.

Vyriešené problémy:

- Philips Hue plugin nepovoľuje konfiguráciu novým používateľom. Reinštalujte existujúci plugin.

- Rýchlosť vetra dostupná v integrovanej službe počasia ukazuje nesprávne hodnoty – hodnota príliš nízka

- Reštart služieb požadovaný kvôli chybe 503 nepracuje

- Viac Virtuálnych Zariadení pracujúcich naraz môže spôsobovať chybu 503

- Virtuálne Zariadenia nepracujú

- Scény sa nespúšťajú keď je použitie RAM nad 75%. Hraničná hodnota posunutá na 90%

- Hierarchia Zariadenia Dimmer 2 sa nezobrazuje korektne v rozšírených nastaveniach

- FIBARO Swipe importovaná pomocou Gateway Connection (sekundárna riadiaca jednotka) nepracuje správne

- Chýbajúca Z-Wave šablóna (template) počasia pre zariadenia od ostatných výrobcov

- Ďalšie malé opravy

Iné vylepšenia:

- Aktualizácia Firmvéru – bezdrôtový update Z-Wave zariadení: Pohybový Senzor, Stmievač a Zásuvka. Dostupnosť aktualizácie firmvéru pre každé zariadenie je zobrazená v Notifikačnom Centre a pokročilých nastaveniach. Spustite aktualizáciu iba keď je zariadenie v tesnej blízkosti riadiacej jednotky (cca 2m). Proces aktualizácie môže trvať až 30 minút, v závislosti na využívaní Z-Wave siete a množstvu zariadení čakajúcich na update. Detaily celej procedúry nájdete v notifikačnej správe pred každou aktualizáciou firmvéru zariadenia.

- Nová konfigurovateľnosť scén – pribudli módy spustenia scén dostupné v každej scéne – v pokročilých nastaveniach:

Automatic = Automatický – scéna sa spustí buď definovaným spúštačom (globálna premenná, stav zariadenia ..) alebo manuálne po kliknutí na 'RUN' =  'Spustiť' tlačidlo

Manual = Manuálny – scéna sa spustí iba manuálnym stlačením 'RUN' =  'Spustiť' tlačidla

Disabled = (De)Aktivovanosť – scény sú neaktívne, nemôžu byť spustené automaticky ani manuálne

Viditeľnosť – scéna môže byť skrytá vo všetkých rozhraniach (mobile aplikácie, web rozhranie)

Vzhľadom na tieto zmeny pribudli nové Lua API funkcie:

- fibaro:setSceneRunConfig(sceneID, runConfig), kde runConfig je reťazec s jednou z týchto hodnôt:

- TRIGGER_AND_MANUAL

- MANUAL_ONLY

- DISABLED

Tieto funkcie umožnia scéne nastaviť Automatický, Manuálny alebo Deaktivovaný stav uvedené a popísané vyššie. Akákoľvek iná hodnota nastaví scéne Automatický mód.

- fibaro:getSceneRunConfig(sceneID) vráti aktuálne nastavenú hodnotu.

 

Staré funkcie:

- fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled)

- fibaro:isSceneEnabled(sceneID)

zachovaná spätná kompatibilita funkcií a fungovanie funkcií aj v nových verziách systému, bez zmeny.

Podobné články

FIBARO HC2 V 4.082 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.082 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.081 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.081 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.080 CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.080 CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.072 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.072 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.071 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.071 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.062 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.062 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

Fibaro HC2 v 4.058 BETA Changelog

Fibaro HC2 v 4.058 BETA Changelog

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0