FIBARO HC2 V 4.083 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.083 BETA CHANGELOG

Verze 4.083 Beta

Důležité!

Beta verze je navržena pro uživatelské testování a brzy by měla být vydána jako oficiální verze.

Vyřešené problémy:

- Philips Hue plugin nepovoluje konfiguraci novým uživatelům. Reinštalujte existující plugin.

- Rychlost větru dostupná v integrované službě počasí ukazuje nesprávné hodnoty - hodnota příliš nízká

- Restart služeb požadovaný kvůli chybě 503 nepracuje

- Více Virtuálních Zařízení pracující najednou může způsobovat chybu 503

- Virtuální Zařízení nepracují

- Scény nespouštět když je použití RAM nad 75%. Mezní hodnota posunuta na 90%

- Hierarchie Zařízení Dimmer 2 se nezobrazuje korektně v rozšířených nastaveních

- FIBARO Swipe importována pomocí Gateway Connection (sekundární řídicí jednotka) nepracuje správně

- Chybějící Z-Wave šablona (template) počasí pro zařízení od ostatních výrobců

- Další malé opravy

Jiné vylepšení:

- Aktualizace Firmware - bezdrátový update Z-Wave zařízení: pohybový Senzor, Stmívač a Zásuvka. Dostupnost aktualizace firmwaru pro každé zařízení je zobrazena v oznamovací Centre a pokročilých nastaveních. Spusťte aktualizaci pouze když je zařízení v těsné blízkosti řídící jednotky (cca 2m). Proces aktualizace může trvat až 30 minut, v závislosti na využívání Z-Wave sítě a množství zařízení čekajících na update. Detaily celé procedury najdete v oznamovací zprávě před každou aktualizací firmwaru zařízení.

- Nová konfigurovatelnost scén - přibyly módy spuštění scén dostupné v každé scéně - v pokročilých nastaveních:

Automatic = Automatický - scéna se spustí buď definovaným spouštěč ( globální proměnná, stav zařízení ..) nebo manuálně po kliknutí na 'RUN' = 'Spustit' tlačítko

Manual = Manuální - scéna se spustí pouze manuálně stisknutím ' RUN '=' Spustit 'tlačítka

Disabled = (De)Aktivovanosť - scény jsou neaktivní, nemohou být spuštěny automaticky ani manuálně

Viditelnost - scéna může být skryta ve všech rozhraních (mobile aplikace, web rozhraní)

S ohledem na tyto změny přibyly nové Lua API funkce:

- fibaro:setSceneRunConfig (sceneID, runConfig), kde runConfig je řetězec s jednou z těchto hodnot:

- TRIGGER_AND_MANUAL

- MANUAL_ONLY

- DISABLED

Tyto funkce umožňují scéně nastavit Automatický, Manuální nebo Deaktivovaný stav uvedené a popsané výše. Jakákoliv jiná hodnota nastavuje scéně Automatický mód.

- fibaro: getSceneRunConfig (sceneID) vrátí aktuálně nastavenou hodnotu.

Staré funkce:

- fibaro:setSceneEnabled (sceneID, enabled)

- fibaro:isSceneEnabled (sceneID)

zachována zpětná kompatibilita funkcí a fungování funkcí iv nových verzích systému, beze změny.

Podobné články

FIBARO HC2 V 4.082 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.082 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.081 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.081 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.080 CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.080 CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.072 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.072 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.071 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.071 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.062 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.062 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

Fibaro HC2 v 4.058 BETA Changelog

Fibaro HC2 v 4.058 BETA Changelog

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhledávání v blogu

Najnovšie názory

Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0