FIBARO HC2 V 4.090 CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.090 CHANGELOG

Verzia 4.090

Vyriešené problémy:

- #0003578 Danfoss termostaty ukazujú nereálne hodnoty

- #0003883 Žiadne reporty z Northq Gas Meter NQ-92021

- Aktualizačný progress bar sa zastaví 30%

- Kód Virtuálneho Zariadenia pracuje aj po odstránení zariadenia

- Satel senzory nereportujú poslednú hodnotu narušenia

- #0003605 #0003962 #0003962 Počasie sa neaktualizuje (zmenený poskytovateľ informácii o počasí na yr.no)

- Informácia Trigger sa vrátila tak ako bola vo verzii 4.080

- #0003094 Alarm panel nezaznamenáva zmeny stavu alarmu

- #0003958 Hlavná slučka virtuálneho zariadenia je zaseknutá

- #0003303 Vzdialená synchronizácia riadiacej jednotky presunie zariadenia do Unassigned

- Ochranný Command Class nepracuje na zariadeniach bez šablóny

- 503 chyba pri vymazaní sekcie (v niektorých prípadoch)

- Nefunkčnosť RGBW pri nastavení RGB

- NaN zobrazené v sériovom čísle zariadenia

- Aktivácia Scén nepracuje, keď je spustená viackrát cez rovnaká id

- Mobilná aplikácia: Zmena poradia zariadení nie je možná pre bežného používateľa

- Philips Hue plugin nepovoľuje konfiguráciu novým používateľom. Reinštalujte existujúci plugin.

- Rýchlosť vetra dostupná v integrovanej službe počasia ukazuje nesprávne hodnoty – hodnota príliš nízka

- Reštart služieb požadovaný kvôli chybe 503 nepracuje

- Viac Virtuálnych Zariadení pracujúcich naraz môže spôsobovať chybu 503

- Virtuálne Zariadenia nepracujú

- Scény sa nespúšťajú keď je použitie RAM nad 75%. Hraničná hodnota posunutá na 90%

- Hierarchia Zariadenia Dimmer 2 sa nezobrazuje korektne v rozšírených nastaveniach

- FIBARO Swipe importovaná pomocou Gateway Connection (sekundárna riadiaca jednotka) nepracuje správne

- Chýbajúca Z-Wave šablóna (template) počasia pre zariadenia od ostatných výrobcov

- Ďalšie malé opravy

Nové podporované zariadenia:

- #0003488 Aeon Labs Multisensor GEN 5

- #0003244 Zwave.me Keyfob GEN 5

- MCO MH10 PM2.5 Monitor

- MCO MH9 CO2 Monitor

- Aspire RF9518

- Aspire RF9534

- Aspire RF9536

- Leviton VRI06-1L

- Leviton VRI10-1L

- Leviton VRE06-1L

- Leviton VRF01-1L

- Leviton VRS15-1L

- Leviton VRS05-1L

- Leviton VRCS2-MR

- Leviton VRCS4-MR

- Leviton VRCZ4-MR

- Leviton VRCZ4-MO

- Leviton VRCS1-1L

- Leviton VRCZ1-1L

- Vitrum Think Simple IV Scenari

- Secure SWM301

Iné vylepšenia:

- Batériové zariadenia pracujú na defaultnom wake up intervale, po pridaní

- Sériové číslo je zobrazované v pokročilých nastaveniach zariadenia

- Možnosti nastavenia teploty na termostatu sú flexibilne adaptované po pridaní zariadenia

- Pridaná podpora pre Fibaro Button

- #0003844 Potvrdenie pop-up je teraz zobrazené, pri obnove alebo vymazaný zálohy

- Favicon pridaný

- Status bar je skrolovaný so stránkou

- Notifikačné Centrum je dostupné priamo v status bar-e

- Aktualizácia Firmvéru – bezdrôtový update Z-Wave zariadení: Pohybový Senzor, Stmievač a Zásuvka. Dostupnosť aktualizácie firmvéru pre každé zariadenie je zobrazená v Notifikačnom Centre a pokročilých nastaveniach. Spustite aktualizáciu iba keď je zariadenie v tesnej blízkosti riadiacej jednotky (cca 2m). Proces aktualizácie môže trvať až 30 minút, v závislosti na využívaní Z-Wave siete a množstvu zariadení čakajúcich na update. Detaily celej procedúry nájdete v notifikačnej správe pred každou aktualizáciou firmvéru zariadenia.

- #0001660, 0003525 Vypnutie a reštart, akcie sú dostupné z Lua scény, viac informácií nájdete na developer.fibaro.com

- Nová konfigurovateľnosť scén – pribudli módy spustenia scén dostupné v každej scéne – v pokročilých nastaveniach:

Automatic = Automatický – scéna sa spustí buď definovaným spúštačom (globálna premenná, stav zariadenia ..) alebo manuálne po kliknutí na 'RUN' =  'Spustiť' tlačidlo

Manual = Manuálny – scéna sa spustí iba manuálnym stlačením 'RUN' =  'Spustiť' tlačidla

Disabled = (De)Aktivovanosť – scény sú neaktívne, nemôžu byť spustené automaticky ani manuálne

Viditeľnosť – scéna môže byť skrytá vo všetkých rozhraniach (mobile aplikácie, web rozhranie)

Vzhľadom na tieto zmeny pribudli nové Lua API funkcie:

- fibaro:setSceneRunConfig(sceneID, runConfig), kde runConfig je reťazec s jednou z týchto hodnôt:

- TRIGGER_AND_MANUAL

- MANUAL_ONLY

- DISABLED

Tieto funkcie umožnia scéne nastaviť Automatický, Manuálny alebo Deaktivovaný stav uvedené a popísané vyššie. Akákoľvek iná hodnota nastaví scéne Automatický mód.

- fibaro:getSceneRunConfig(sceneID) vráti aktuálne nastavenú hodnotu. 

Staré funkcie:

- fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled)

- fibaro:isSceneEnabled(sceneID)

zachovaná spätná kompatibilita funkcií a fungovanie funkcií aj v nových verziách systému, bez zmeny.

 

Nové Lua API funkcie nájdete na stránke developer.fibaro.com

- Iné minoritné chyby

 

 

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0