POPP Meteostanica

POPP Meteostanica

V tomto krátkom blogu si ukážeme ako jednoducho je možné pridať meteorologickú stanicu Popp Weather Station do rozhrania Fibaro. Otestujeme kompatibilitu s riadiacimi jednotkami Fibaro (HC2 a HCL), Vera (Edge a Plus), RaZberry a Popp Hub.

Popp Meterologická stanica môže poskytnúť inteligentnému domu informácie o vonkajších podmienkach počasia a tým používateľova notifikovať o stave počasia. Rovnako pomocou Z-Wave riadiacej jednotky vieme ďalej využiť informácie o rýchlosť vetra a tým pádom vytvoriť scénu na ovládania žalúzií, ktoré sa v prípade silného vetra vytiahnu hore aby sa predišlo poškodeniu. Spoločnosť Fibaro deklaruje podporu meteostanice vo svojom changelogu od verzie 4.081 Beta.

Fibaro

Podpora zariadenia Popp Meterologická Stanica je po aktualizácii riadiacich jednotiek Fibaro (Home Center 2 aj Home Center Lite) na verziu 4.090 (stabilná verzia) plne zabezpečená.

Pridanie meteostanice do Z-Wave siete (Fibaro riadiace jednotky)

Pred pridaním meteostanice do Z-Wave systému je potrebné dostatočne nabiť batériu meteostanice pomocou solárneho panelu. Výrobca odporúčať nabíjanie v trvaní 4 a viac hodín. Následne pomocou tlačidla na zariadení vieme zistiť, či je zariadenie už nabité. Po stlačení tlačidla zasvieti LED indikátor.

Proces inclusion (pridania Z-Wave zariadenia) do siete vytvorenej riadiacou jednotkou Fibaro sa uskutočňuje veľmi jednoducho. Najprv spustíme takzvaný Learning mód na riadiacej jednotke, následne sa spustí odpočítavanie, ktoré indikuje, že môže nastať proces vzájomného párovania zariadení. Počas odpočítavania je potrebné kliknúť tlačidlo na zariadení, ktoré je vyznačené nižšie na obrázku. Prebehne konfigurácia zariadenia a proces párovania je hotový, zariadenie je pripravené na použitie.

Postupujte podľa obrázkového návodu.

Vyberte záložku Devices -> následne Add or remove devices a potom kliknite na tlačidlo Add.

popp weather station

Po tomto kroku zariadenie Fibaro pristúpi k samotnému párovaniu kontroléra so zariadením (prebieha odpočítavanie).

popp weather station

Aby sa párovanie začalo, treba stlačiť 3x tlačidlo na zariadení.

popp weather station

Po spárovaní sa v ponuke zariadení = Devices, zobrazí 7 položiek, môžete ich vidieť na obrázku nižšie.

Jednotlivé položky indikujú:

 • okolitú teplotu (°C)
 • hodnotu osvetlenia (v % aj keď systém Fibaro zobrazuje jednotky LUX)
 • relatívnu vlhkosť (%)
 • rýchlosť vetra  (m/s)
 • atmosférický tlak (kPa)
 • teplotu rosného bodu (°C)
 • počet pulzov (otočení)

popp weather station

Funkcionalita a pridruženie

Keďže meteostanica obsahuje len batériu, ktorú je možné nabiť pomocou solárneho panela. Wake-up interval (časový interval prebudenia) je kvôli šetreniu energie nastavený na vyššiu hodnotu (takmer 6 hodín).

Meteostanica je navrhnutá tak, aby mala vždy dostatok energie na poslanie signálu v prípade, že je vietor príliš silný. Vďaka tomu môže v prípade búrky alebo silného vetra napríklad vytiahnuť žalúzie.

​Za týmto účelom musíme vytvoriť priamu komunikáciu medzi meteostanicou a ovládačom žalúzií, takzvané pridruženie alebo asociáciu. Meteostanica tak bude za určitých podmienok zasielať do modulu na žalúziách príkaz na ich otvorenie.

Takže modul (napríklad Fibaro Roller Shutter 2) musí mať priamu komunikáciu s meteostanicou v skupine asociácií 2. Aby sa tak stalo, stačí vojsť do pokročilých nastavení Meteo stanice v rozhraní Fibaro a potom kliknúť na tlačítko "Setting Association" alebo nastaviť pridruženie. Vyberieme zo zoznamu v druhej skupine zariadenia, ktoré majú v prípade silného vetra reagovať. Až 5 zariadení môže byť zadaných v tomto bode.

Parametre

"Treshold for too much wind" a teda hodnotu rýchlosti vetra, ktorá je kritická a v prípade prekročenia tejto hodnoty sa pošle signál pridruženému zariadeniu je možné nastaviť v Parametri 1.

Paremeter 2 slúži na nastavenie minimálne úrovne osvetlenia, ktorá sa posiela skupinám asociácii 3 a 4 a je možné pomocou nej po pridružení zapínať vonkajšie osvetlenie

Popp Hub / RaZberry

Keďže meteostanica je produktom firmy Popp je zabezpečená kompatibilita s riadiacou jednotkou Popp Hub, ktorá používa softvérové rozhranie Z-Way, takže kompatibilita je zabezpečená aj s riadiacim setom RaZberry a Raspberry Pi 3 model B. Dostupné sú všetky senzory ktoré slúžia na meranie:

 • okolitej teploty (°C)
 • hodnoty osvetlenia (v % aj keď systém Fibaro zobrazuje jednotky LUX)
 • relatívnej vlhkosti (%)
 • rýchlosti vetra  (m/s)
 • atmosférického tlaku (kPa)
 • teploty rosného bodu (°C)
 • počtu pulzov (otočení)

popp weather station

Vera

Plnohodnotná kompatibilita s riadiacimi jednotkami Vera zatiaľ nie je zabezpečená. Funkčné senzory sú zatiaľ:

 • okolitá teplota (°C)
 • hodnotu osvetlenia (v % aj keď systém Vera zobrazuje jednotky LUX)
 • relatívnu vlhkosť (%)

Nefungujú senzory nameranie:

 • rýchlosti vetra  (m/s)
 • atmosférického tlaku (kPa)
 • teplotu rosného bodu (°C)
 • počet pulzov (otočení)

Veríme, že kompatibilita sa s novšími aktualizáciami systému Vera UI 7  zlepší.

popp weather station

Zhodnotenie

Popp Meterologická stanica sa vo verzii Fibaro v4.090 po úspešnom implementovaný šablóny špecifického typu zariadenia stáva plnohodnotne použiteľným zariadením. Namerané vonkajšie dáta môžu ešte zvýšiť komfort používateľa a zautomatizovať ďalšie bežné činnosti v inteligentnej domácnosti.

Podobné články

Ako ovládať klimatizáciu cez Z-Wave?

Integrácia REMOTEC ZXT120 do Fibaro Home Center 2

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

Konfigurácia Termostatu SRT321 a Relé SSR303 FIBARO

Konfigurácia bezdrôtového termostatu SRT321 a alektrického relé SSR303 s FIBARO systémom.

Popp Hub odomykanie zámku bezdrôtovo

Návod ako pomocou riadiacej jednotky POPP Hub odomykať zámok

POPP Hub prístup cez smartfón

Ako nastaviť vzdialený a lokálny prístup k riadiacej jednotke POPP Hub cez smartfón.

POPP Hub Vzdialený prístup a Pridávanie zariadení

Ako nastaviť vzdialený prístup a pridať zariadenia v spolupráci s riadiacou jednotkou POPP Hub

Ovládanie IR zariadení bezdrôtovo cez Z-Wave

Ovládanie IR zariadení bezdrôtovo cez Z-Wave, pomocou zariadení iTach.

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového...

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového programovateľného termostatu do rozhrania

Prihlásenie sa do konta pre vzdialený prístup cez smartfón

Prihlásenie sa do konta pre vzdialený prístup cez smartfón

Ako nastaviť vzdialený prístup na Fibaro systém?

Registrácia, vytvorenie konta a nastavenie vzdialeného prístupu na Fibaro systém.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0