Ako ovládať klimatizáciu cez Z-Wave?

Ako ovládať klimatizáciu cez Z-Wave?

 

Pridanie zariadenia Remotec ZXT-120 do FIBARO Home Center 2

 

 

!!! Upozornenie: Toto zariadenie dokáže ovládať klimatizácie využívajúce IR diaľkový ovládač.

!!! Upozornenie: Ak sa Vám nezobrazujú režimy chladenia / resp. nastavená teplota pri ikone termostatu - skúste zariadenie Častočne rekonfigurovať (Soft reconfiguration).

 

Pozn.: Tento postup použite ak zariadenie nefunguje automaticky po pridaní (inclusion) do riadiacej jednotky.

 

Vyberte záložku Devices -> následne Add or remove devices a potom kliknite na tlačidlo Add

 

 

Po tomto kroku zariadenie Fibaro pristúpi k samotnému párovaniu kontroléra so zariadením. Aby sa párovanie začalo, treba stlačiť Programovacie tlačidlo na zariadení.

 

 

Na obrázku môžete vidieť proces párovania zariadenia s Fibaro HC 2.

 

V ponuke zariadení = Devices, sa vám zobrazia 4 položky, môžete ich vidieť na obrázku nižšie. 

Ovládací panel v rozhraní Fibaro pre Remotec ZXT120.

 

 

V tomto momente je zariadenie ZXT120 nastavené na použitie s bežnými zariadeniami. V prípade, že zariadenie nefunguje je potrebná daľšia konfigurácia. Pokračujte podľa obrázkov.

 

Sú dva spôsoby buď pomocou IR kódov od výrobcov zariadení resp. pomocou metódy IR learning.

 

 

Metóda IR kódov od výrobcov

Zoznam IR kódov pre rôznych výrobcov nájdete na tejto stránke. Resp. na stránke výrobcu klimatizácie.

Pre niektorých výrobcov je uvedených viacero kódov, prosím skúste všetky po jednom až kým nebude ovládanie klimatizácie fungovať. Napr. pre značku DAIKIN skúste postupne kód 1 alebo 6, atď. až kým nedosiahnete fungovanie. V možnosti DATA TYPE (dátový typ) vyberte možnosť 2d. Všimnite si obrázok nižšie.

 

Uložte nastavenia. Odporúčame reštartovať hlavný kontrolér a otestujte funkčnosť ovládania klimatizácie. V prípade, že ovládanie nefunguje, postúpte na metódu IR learning.


 

Metóda IR learning

Spoločnosť Fibaro s novou verziou Fibaro Systému pridalo šablónu pre zariadenie Remotec ZXT120 – preto prichádzame s aktualizovanou verziou metódy IR learningu.

Metódu učenia sa kódov je možné využiť, keď sa značka vašej klimatizačnej jednotky nenachádza v zozname tzv. Code Listu od spoločnosti Remotec.

Pri tejto metóde odporúčame zariadenie Remotec ZXT-120EU napájať pomocou Mini-USB kábla typu B.

Kedže chceme zariadenie učiť novým IR kódom, Parameter 27 musí ostať na hodnote 0 (to značí, že nepoužijeme už predom definované IR kódy pre rozličné značky).

Pozor: Parameter 27 pri učení nových kódov musí mať stále hodnotu 0.

Následne je nutné meniť hodnotu Parametra 25, ktorý indikuje akú funkciu má daný IR kód vykonať. Uvedieme si pár príkladov na priloženej tabuľke, keď má Parameter 25 hodnotu 0 funkcia sa naučeného kódu by mala byť vypnutie klimatizačnej jednotky, pre hodnotu 1 by sa mala jednotka zapnúť, pre hodnotu 2 by sa mala nastaviť teplota 19° C a proces chladenia (nezabudnite, že klímatizáciu musíte najprv zapnúť), atď. pre hodnoty z tabuľky. 

           Cool = Chladenie    Heat = Kúrenie

                                

 

Pri ukladaní nových IR kódov sa menia aj hodnoty Parametra 26Parametra 35. Parameter 26 indikuje, že učenie prebehlo korektne – čo indikuje aj počet bliknutí indikačnej LED diódy na zariadení (2 bliknutia správne prijatie kódu, 6 bliknutí nesprávne prijatie kódu). Keď sa hodnota Parametra 26 zmení na 1 znamená to, že proces učenia prebehol správne. Parameter 35 je v podstate úložný register, ktorý obsahuje príslušný naučený IR kód.

Samotný proces učenia sa IR kódov:

  • Nastavíme Parameter 27 na hodnotu 0 – učenie IR kódov.

  • Nastavíme Parameter 25 podľa toho akú funkciu chceme definovať. (Na začiatok definujeme funkciu vypnutia klimatizačnej jednotky.) Nastavíme preto 0-ovú hodnotu.

  • Parametri 35 si vyberieme príslušnú funkciu, ktorú chceme zariadenie naučiť.

  • Uložíme si hodnoty parametrov - led dióda na zariadení blikne raz.
  • V tomto kroku priložíme ovládač klimatizácie k zariadeniu Remotec ZXT-120, stlačíme vybrané tlačidlo – LED dióda blikne 2 razy pri správnom prenose. (Pri nesprávnej komunikácii blikne LED dióda 6 krát je potrebné opakovať proces.)

  • Následne vo vrchnej časti rozhrania môžeme sledovať zmenu Parametru 35. Takisto pri úspešnom prenose môžeme pozorovať v pokročilých nastaveniach zariadenia zmenu

  • Proces opakujeme pre nami vybrané tlačidlá a funkcie. 

Pozn.: Pri učení sa funkcií teplôt je potrebné pripraviť si na ovládači chladenie/ohrievanie a požadované stupne podľa tabuľky, následne ovladač prepnúť do Off. Následne podľa postupu nastaviť parametre zariadenia v rozhraní Home Center 2 a v procese pri priložení ďiaľkového ovládača stlačiť tlačidlo ON.

Factory Reset = Továrenské nastavenia

Držte stlačené programovacie tlačidlo na zariadení počas 10 sekúnd. LED svetlo vám zasvieti 2x pokým bude proces dokončený.

 

Pozn.: K zariadeniu je možné pripojiť externý IR blaster.

Podobné články

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

FIBARO HC2 V 4.059 BETA CHANGELOG

Konfigurácia Termostatu SRT321 a Relé SSR303 FIBARO

Konfigurácia bezdrôtového termostatu SRT321 a alektrického relé SSR303 s FIBARO systémom.

POPP Meteostanica

Návod na pridanie POPP Meteostanice

Ovládanie IR zariadení bezdrôtovo cez Z-Wave

Ovládanie IR zariadení bezdrôtovo cez Z-Wave, pomocou zariadení iTach.

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového...

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového programovateľného termostatu do rozhrania

Prihlásenie sa do konta pre vzdialený prístup cez smartfón

Prihlásenie sa do konta pre vzdialený prístup cez smartfón

Ako nastaviť vzdialený prístup na Fibaro systém?

Registrácia, vytvorenie konta a nastavenie vzdialeného prístupu na Fibaro systém.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0