Podmienky súťaže 10 rokov Homey.

Podmienky súťaže 10 rokov Homey.

Vitajte v sútažnej kampani 10 rokov Homey!

V tomto článku popisujeme všeobecné podmienky a požiadavky pre spotrebiteľov, aby sa mohli zúčastniť kampane 10 rokov Homey.

V skratke: Počas Obdobia kampane má každý desiaty zákazník, ktorý si zakúpi zariadenie Homey, či už Homey Pro alebo Homey Bridge, nárok na vrátenie peňazí: každé 10-te oprávnené odoslanie emailu do nášho cashback programu dostane plnú finančnú náhradu za zakúpené zariadenie Homey.

Ako to funguje

Všetky predaje Homey Pro a/alebo Homey Bridge počas Obdobia kampane sú platné pre účasť. Obdobie kampane je 24-05-2024 do 02-06-2024.

Ak sa chcete zúčastniť, spotrebitelia môžu poslať faktúru za svoj nákup spoločnosti Athom prostredníctvom e-mailovej adresy 10years@homey.app spolu so sériovým číslom ich zariadenia Homey. Sériové číslo nájdete vytlačené na spodnej strane každého zariadenia.

Každé 10-te odoslanie, ktoré spĺňa podmienky, dostane naspäť kompletnú uhradenú finančnú čiastku za Homey zariadenie. Výhercov vyberá spoločnosť Athom na základe času prijatia odoslaného e-mailu.

Každý nákup je možné zadať iba raz.

Podmienky oprávnenosti

1. Homey Pro alebo Homey Bridge je potrebné zakúpiť počas Obdobia kampane u jedného z našich partnerov/maloobchodníkov alebo na homey.app. Obdobie kampane trvá od 24-05-2024 do 02-06-2024.

2. Zákazníci zašlú svoju faktúru alebo obrázok potvrdenky spolu so sériovým číslom svojho zariadenia Homey jediným e-mailom na adresu 10rokov@homey.app. Toto je možné vykonať od začiatku obdobia kampane do 30. 6. 2024.

3. Výhercov bude spoločnosť Athom priebežne informovať e-mailom. Všetci výhercovia budú zverejnení najneskôr do 14. júla 2024. Objednávky, ktoré budú zrušené alebo vrátené v čase odoslania alebo v čase vrátenia peňazí, sa nebudú považovať za oprávnené.

4. Každý nákup / objednávku možno zadať iba raz.

5. Každá osoba sa môže zúčastniť iba raz.

6. Duplicitné odoslanie objednávok bude mať za následok nespôsobilosť všetkých týchto objednávok.

7. Menovanie víťazov spoločnosťou Athom je konečné a o tomto rozhodnutí sa nebude viesť žiadna korešpondencia.

Všeobecné podmienky

Athom si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť, upraviť alebo pozastaviť propagáciu, ak nemôže prebiehať podľa plánu z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Athom nemôže primerane ovplyvniť.

Akýkoľvek pokus o podkopanie legitímneho fungovania propagácie môže byť porušením trestného a občianskeho práva a Athom si vyhradzuje právo požadovať náhradu škody v maximálnom rozsahu povolenom zákona.

Propagácia podlieha Zmluvným podmienkam a Zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Athom B.V., ktoré nájdete na https://legal.athom.com. Propagácia, tento dokument a vyššie uvedené podmienky sa riadia právom Holandska a akékoľvek spory budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov Holandska.

Účasťou na tejto akcii výslovne súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami.

Autor 24.05.2024 dna Athom Homey Návody a Tipy 0 252

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0