FIBARO SYSTEM v 4.542 BETA CHANGELOG

FIBARO SYSTEM v 4.542 BETA CHANGELOG

Verzia 4.542 BETA  

Nové vylepšenia:

 • Optimalizované a redukované množstvo dát spracovaných pri pridávaní Z-Wave zariadení.
 • Optimalizované a znížené množstvo údajov spracovaných pri štartovaní (boot-ovaní) systému.
 • Optimalizovaná komunikácia medzi službami na zrýchlenie prevádzky riadiacej jednotky.
 • Pridané geofancing udalosti na používanie v scénach.
 • Pridaná možnosť nastavenia rádiusu okolo konkrétneho bodu v lokalizačnom panely.
 • Pridané upozornenie, ktoré odporúča používateľom upravovať scény kde je použité umiestnenie, aby sa zabezpečila ich správna prevádzka v nasledujúcej verzii aplikácie FIBARO Home Center.
 • Optimalizovaný čas odozvy scén nastavenia jasu a farby LED krúžku pre FIBARO Walli sériu.
 • Optimalizovaný proces synchronizácie pin kódov pre zámky Z-Wave znížením ich maximálneho limitu.
 • Pridaná možnosť priradenia virtuálnych zariadení do kategórií, ktoré sa majú použiť v aplikácii FIBARO Home Center.
 • Pridaná možnosť skryť virtuálne zariadenie.
 • Pridaná možnosť vytvárania globálnych premenných s preddefinovanými hodnotami.

Vyriešené problémy:

 • Mapa v konfigurácii umiestnenia sa nezobrazuje správne a umiestnenie nie je možné nastaviť zadaním súradníc.
 • Riadiaca jednotka v režime DHCP automaticky neobnoví spojenie v prípade dočasného nedostatku siete.
 • Pre zariadenia bez šablón nie je možné meniť parametre.
 • Nastavenie oddeľovača desatinných miest ovplyvňuje hodnoty za desatinnou čiarkou pre snímače teploty.
 • Zoznam záloh sa nenačíta správne.
 • Výsledkom špecifickej konfigurácie panela závlahy je nemožnosť spojenia s riadiacou jednotkou.
 • Vzdialená podpora nefunguje po strate a obnovení pripojenia k vzdialenému prístupu.
 • FIBARO Walli zariadenia správne nepodporujú všetky akcie dostupné v scénach.
 • Akcie nastavené v konfigurácii zariadení FIBARO Walli nie sú po zmene hodnoty zodpovedajúceho parametra skryté.
 • Stav výstupu zariadenia FIBARO Smart Implant sa po reštarte brány automaticky zmení.
 • Zariadenia Leviton neoznamujú svoj aktuálny stav / status správne.
 • CoolMasterNet Universal HVAC Bridge stráca konfiguráciu po reštartovaní brány.
 • Ďalšie drobné opravy.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0