FIBARO HC3 v 5.021.38 CHANGELOG

FIBARO HC3 v 5.021.38 CHANGELOG

Verzia 5.021.38

Ďakujeme vám za používanie FIBARO Home Center 3! Neustále sa snažíme zlepšovať Váš zážitok. Ak chcete využívať nové funkcie, aktualizujte riadiacu jednotku Home Center 3 na najnovšiu verziu.


Čo je nové:

Blokové scény
Akcie pre LED krúžok zariadení z FIBARO Walli série.
Akcie pre Z-Wave termostaty.

Kamery
Presmerovanie na konfiguráciu kamery po pridaní kamery.
Nastavenie vlastnej ikony.

Klíma
Indikácia aktívneho módu klimatického rozvrhu.

Dashboard
Ovládanie binárneho vypínača - binarySwitch, viacúrovňového vypínača (napr. intenzita) - multilevelSwitch a žalúziového ovládača - rollerShutter z pravého panelu / sidebar-u.
Zobrazenie aktuálnej nastavenej teploty na ikone termostatu.
Zbalenie / rozbalenie izieb z bočného menu.

Zariadenia
Z-Wave mód odstránenia dostupný zo zoznamu všetkých zariadení.
Zobrazovanie úrovne batérie pod ikonou batérie v zozname zariadení.
Predvolený interval vlhkostí zmenený na 40-50%.
Zjednotená konfigurácia rôznych typov prepojených zariadení.
Podpora pre čakajúce a neúspešné asociácie.
Podpora pre black box hlavice FIBARO Heat Controller (FGT-001).
Podpora pre FIBARO RGBW Controller 2 (FGRGBW-442).
Podpora pre Z-Wave zámky.
Podpora pre Z-Wave termostaty.
Podpora pre typ zariadení - veterné a dažďové senzory.

Všeobecné
Stiahnutie aktuálne polohy riadiacej jednotky v https zabezpečenom móde.

Lua Scény
Možnosť stiahnutia spúštača scény (scene trigger) použitím objektu sourceTrigger, ktorý spúšta scénu.
Hodnoty získané z api majú svoje typy.
Os.time, os.date a fibaro.sleep funkcie.

Migrácia z HC2 / HCL
Tlačidlo "Finish migration (Dokončiť migráciu)" na uvítacej obrazovke obnovte zálohu prenesenú z HC2 / HCL.

Sieť
Zakázané vypnutie Wi-Fi počas prvej konfigurácie.

Ostatné
Kratšia doba načítania zoznamov zariadení a miestností.
Pridané loadery pre načítanie zoznamov v nastaveniach.
Jednotné zobrazenie záznamov v debuggeri (Lua, Quick Apps) a konzole Z-Wave.
Zbalenie / rozšírenie bočnej ponuky nastavení.
Pridaný Český jazyk.

Pluginy
Satel plugin opravy a vylepšenia.
Integrácia Satel alarmových partícií s FIBARO alarmom.

Profily
Zobrazenie a ovládanie zón klímy.
Zobrazenie a ovládanie alarmových zón.
Nové ikony týkajúce sa počasia a teploty.

Quick Apps
Nové typy zariadení: com.fibaro.genericDevice a com.fibaro.weather.
Hodnoty získané z api majú svoj typ.

Režim obnovenia - Recovery Mode
Zobrazenie neaktívnej systémovej verzie.
Progress bar pri nahrávaní lokálneho súbora.
Zobrazenie zostávajúceho času pre automatický reboot / reštart riadiacej jednotky.

Miestnosti
Indikácia predvolenej izby na zozname miestností.

VoIP
Pridaný popis funkcionality.


Vyriešené Bugy:

Prístup
Po synchronizácii užívateľov sa nespraví refresh stránky.
Vzdialená podpora nemôže byť zapnutá cez vzdialený prístup.

Záloha
Funkcia „obnoviť s verziou“ nestiahne správnu verziu softvéru.
Namiesto obnovenia vybranej lokálnej zálohy sa vždy obnoví najnovšia lokálna záloha.
Počet scén v zálohe je vždy rovný 0.

Blokové Scény
Nemožné vložiť čas v blokoch oneskorenia.
Zoznam miestností a sekcií sa nenačíta.
Možnosť stlačenia tlačidla "run scene" napriek neuloženým zmenám.
Vybraté spúštače - triggers zmizní po opätovnom načítaní stránky.
Žiadna vhodná možnosť pre typ zariadenia com.fibaro.barrier.
Redundantné polia v blokoch pre RGBW zariadenia.
Žiadne podmieňovacie hodnoty zobrazené pre ovládače Centrálny Scén = Central Scene.
Vynútenie spustenie závlahy zo scény spôsobuje systémovú chybu.
Chýbajúce preklady.

Kamery
Nedá sa zobraziť tab pokročilých nastavení.
Nesprávna cesta obrazu, ktorá spôsobuje že sa nezobrazuje žiadny obraz kamery.
Neplatný predvolený časový interval obnovenia obrázku.

Klíma
Nesprávne limity minimálnej a maximálne teploty.
Zónová teplota nie je zobrazená v manuálnom režime.
Reštartovanie riadiacej jednotky keď je akákoľvek partícia v móde Držať = Hold spôsobuje systémovú chybu.

Dashboard
Hľadanie nefunguje správne ak vložíte bodku do vyhľadávacieho boxu.

Zariadenia
Žiadne tlačidlo na dotazovanie zariadenia ak je dotazovanie (polling) globálne zapnuté.
Zdvojená správa o neuložený zmenách v parametroch zariadenia.
Chyby v zobrazovaní nameranej elektrickej spotreby zariadenia.
Žiadna sekcia pokročilých nastavení pre Z-Wave zámky podporujúca pin kódy.
Zmena roly RGBW zariadenia vyžaduje opätovné načítanie stránky aby sa zmeny zobrazili správne.
Žiadne ikony pre niektoré typy senzorov pripojených do FIBARO Smart Implantu.
Nemožnosť nastavenia minimálnych a maximálnych hodnôt posuvníka RGBW.
Nemožnosť resetovania pokročilých parametrov na pôvodné hodnoty.
Nesprávne presmerovanie na asociované zariadenie.
Tab pokročilých nastavení nie je zobrazení po pridaní scény do udalosti / eventu Central Scene.
USB napájané zariadenia sú označené ako batériové.
Užívateľom pridaná ikona má invalidnú cestu.
Zmena názvu zariadenia nie je aplikovaná v notifikáciách.
Nedostatočná podpora zariadenia FIBARO Smart Implant.
Nekorektná podpora zariadení Danfoss RS.

Diagnostika
Nemožnosť stiahnuť šablónu zariadenia.

Záhrada
Nastavenia nie sú zobrazované korektne v dňoch keď rozvrhy nie sú aplikované.
Nesprávne fungovanie postrekovačov v sekvencii.

Lua Scény
Nesprávne načítanie zobrazenia editora scény.
Chyby v zobrazovaní debuggera.

Sieť
Zmena IP adresy alebo nastavenie IP adresy nefungovalo správne.
Access Point je neaktívny po procedúre obnovenia.

Notifikácie / Upozornenia
Nemožnosť filtrovania cez typ a prioritu.
Notifikácie pre prepojené zariadenia nefungujú.

Ostatné
Zobrazenie nesprávných checkboxov pri použitý tabletu.
Nekonzistentné ikony a tlačidlá pri upozorňovacích popup-och.

Pluginy
Philips Hue zariadenia sú nastavené na predvolené svetelné hodnoty po vypnutí a zapnutí.
Žiadne dáta počasia sa nezobrazovali v tabe náhľadu pluginu YR Weather.

Quick Apps (QA)
Nové zariadenie je vždy priradené do predvolenej miestnosti.
ID existujúceho QA sa zmenilo pri pridaní nového QA.
Zobrazenie zariadenia sa neaktualizovalo.
Nedostatočné možnosti skrolovania kódu.
Importovanie nepriradených zariadení vyhadzovalo chybu.
Vizuálne opravy.

Režim obnovenia / Recovery Mode
Obnovenie, opravenie a akcia prepnutia systémov nezobrazovali svoje stavy / statusy.
Vizuálne opravy.

Miestnosti
Názov sekcie sa nezmení pri zatvorení okna.

Aktualizácia
Opätovný pokus stiahnutia aktualizácie vráti chybu.

Z-Wave
Nemožnosť zatvoriť okno pridania zariadenia.
Rekonfigurácia mesh siete pre Z-Wave zariadenia nefunguje.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0