Čo sú intervaly Wake up a Polling

Čo sú intervaly Wake up a Polling

V krátkom blogu sa pokúsime vysvetliť načo slúži Wake up interval a Polling interval.

Wake up interval (Interval prebudenia)

Toto nastavenie je aplikovateľné pre batériové zariadenia. Tento interval je čas medzi jednotlivými prebudeniami „wake up“ zariadeniami. Počas „wake up-u“ zariadenie opustí stav hlbokého spánku tzv. „deep sleep“ a pošle špecifický signál do Z-Wave kontroleru. Takáto wake up notifikácia povie kontroléru, že je pripravený na výmenu konfiguračných informácií. Zariadenie ostáva zobudené nejaký čas (tento čas je individuálny pre každé zariadenie) na výmenu dát s kontrolérom. Nepomýľte si wake up polling-om (o tom si niečo povieme nižšie). Wake up je teda vyvolávaný v nejakých časových intervaloch, buď nastavenými defaultne alebo užívateľsky. Avšak wake up môže byť vyvolaný stlačením tlačidla alebo tlačidiel na zariadení (individuálne pre každé zariadenie). Wake up ale nie je vyvolaný pri bežnom použití zariadenia (napr. keď pohybový senzor zaregistruje pohyb). Takáto udalosť donúti zariadenie poslať správu o zmene stave zariadenia do Z-Wave kontroléra, potom sa zariadenie ihneď uspí. Takéto správanie umožní minimalizáciu spotreby zariadenia a teda životnosť batérií.

Kedy záleží na nastavení wake up intervalu?

Predpokladajme, že zmeníte parameter zariadenia. Takáto požiadavka na zmenu sa vykoná až pri najbližšom wake up (prebudení) zariadenia. Uveďme si príklad ak chcete zmeniť napríklad citlivosť Požiarneho senzora alebo zmeniť teplotu na batériovom termostate (takisto termostatických hlaviciach) a máte tieto zariadenia umiestnené na stene tak, že nedokážete urobiť manuálny wake up aby sa nastavenia zmenili je nevyhnutné aby ste počkali na najbližší wake up. Pri diaľkových ovládač sú nastavené veľmi dlhé wake up intervaly v záujme šetrenia batérií, preto keď k nim chcete pridružiť (asociovať) nejaké zariadenia je potrebné urobiť manuálny wake up.

Polling interval (Interval dotazovania)

Čas medzi jednotlivým dotazovaním „poll“ zariadení. „Poll“ je žiadosť od Z-Wave kontroléra pre Z-Wave zariadenie na poslanie informácii (o ich stave). Len sieťovo napájané zariadenia majú svoje radio stále zapnuté takže na takúto žiadosť môžu reagovať hocikedy. Ale ako je to s batériovými zariadeniami? Ak Z-Wave kontrolér žiada niečo pokým zariadenie spí (a to je väčšina času), nemôže prijať žiadosť dotazovania. Každý Z-Wave kontroler môže mať túto funkciu implementovanú trošku inak, avšak vo všeobecnosti sú dve možnosti: dotazovanie je pozdržané alebo vyradené. Vo Fibaro riadiacich jednotkách batériové zariadenia nemájú momentálne nastavenie „dotazovanie“ (polling settings).

Je dotazovanie nevyhnutné?

Niekedy je možné, že natrafíte na zariadenie, ktoré nemá správne nastavený polling interval, to znamená, že nereportuje jeho stav do kontroléra, vtedy je vhodné pozrieť sa na nastavenie dotazovania a nastaviť interval. Nové zariadenia so Z-Wave Plus štandardom obsahujú od výroby tzv. „reporting group“. To znamená, že zariadenie posiela dáta do kontroléra, keď sa stane niečo zaujímavé

Problémy s dotazovaním?

Dotazovanie spôsobuje zvýšenú prevádzku v sieti a to môže viesť k oneskorenia komunikácie medzi zariadeniami a Z-Wave kontrolerom. Záleží to na veľkosti siete, návrhu siete, kódovaniu a typom zariadení. Ak sa Fibaro riadiaca jednotka mýli o stave zariadenia overte si či „asociačná skupina 1“ sa nachádza v skupine reportu (manuál zariadenia).

Posledná vec „dotazovanie“ a „wake up“ interval sa neovplyvňujú navzájom. Ak je zariadenie napájané batériovo, dotazovanie nemôže byť nastavené pretože zariadenie vypne rádio pokým je uspaté. A ak je zaradenie napájané z el. siete, radio je stále zapnuté  a „wake up“ sa nepoužíva.

FLiRS sú batériovo napájané zariadenia, ktoré reagujú na príkaz do 1 sekundy na rozdiel od normálne batériovo napájaných zariadení. Najčastejšie používane riešenie v dverových zámkoch. Batéria je kontrolovaná 24h.

Bonus: LUA Skript pre Fibaro Home Center 2

Na kontrolu a zistenie nastavených wake up polling intervalov jednotlivých Z-Wave zariadení v sieti.

Na stiahnutie:

wake up and polling

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0