Zónové kúrenie v systéme Fibaro

Zónové kúrenie v systéme Fibaro

Zónové kúrenie

V tomto návode ukážeme ako je možné ovládať relé na kotol pre centrálny ohrev vody v radiátoroch pomocou tzv. zónového kúrenia. To znamená, že relé na kotly sa rozopne a kotol nebude zohrievať vodu až v takom prípade, keď sa v jednotlivých izbách dosiahne želaná teplota. Kotol bude zapnutý dokým v aspoň jednej izbe bude reálna izbová teplota nižšia ako nastavená na termostatickej hlavici radiátora.

Na realizáciu je potrebné mať v miestnostiach, ktoré chceme ovládať:

Upozornenie: Tento návod slúži na inšpiráciu, rozhodnutie použiť tento návod je na Vás. Autor nie je zodpovedný v prípade nejakých porúch.

Zónové kúrenie pre jednotlivé miestnosti (zóny) pomocou Z-Wave termostatických hlavíc

V tejto časti bude návod smerovaný na nastavenie teplôt v jednotlivých zónach (miestnostiach). Nastavenie teploty v danej zóne sa bude realizovať pomocou Z-Wave termostatickej hlavice na ventile radiátora v danej miestnosti.

Panel vytápení

Systém Fibaro vo svojich paneloch ponúka „Panel vytápení“, v ktorom si dokáže pekne a prehľadne nadefinovať podľa časového rozvrhu teploty na jednotlivé intervaly dňa. Na každý deň si môže zvoliť iné teploty alebo použiť jeden rozvrh pre viac alebo všetky dni.

Klikneme na Panely -> Panel vytápení. Pridáme novú zónu s napríklad názvom izby, ktorej bude priradená, v našom prípade je to SH ShowRoom.

Zonove kurenie Fibaro

Po kliknutí na tlačidlo Pridať, sa nám otvorí nová stránka kdesi nadefinujeme vlastné teploty pre každý deň v týždni.

Zonove kurenie Fibaro

Po nastavení rozvrhu je potrebný tento časový rozvrh priradiť vybranej miestnosti, naľavo vidíme panel „Seznam zón“ kde vidíme nami vytvorenú zónu. Klikneme na „ceruzku“ čo nám umožní priradiť danú scénu do miestnosti.

Pozn.: Pre každú miestnosť môžete priradiť jeden rozvrh alebo si vytvorte rozvrh s ľubovoľný teplotami pre každú miestnosť zvlášť.

Zonove kurenie Fibaro

Na koniec je ešte potrebné nastaviť centrálny termostat pre danú miestnosť aby sa riadil podľa vyššie definovanej zóny vykurovania. Klikneme na panel Místnosti . Klikneme na nastavenia vybranej miestnosti a pri položke „centrálni termostat“ vyberieme konkrétnu hlavicu umiestnenú v danej miestnosti.

Pozn.: Nezabudnite pre každú miestnosť vybrať inú termostatickú hlavicu.

Zonove kurenie Fibaro

Zonove kurenie Fibaro

LUA Skript na spínanie relé na kotly

Po nastavení jednotlivých zón si vytvoríme LUA skript na ovládanie relátka na kotly. LUA skript bude bežať nepretržite v slučke a bude kontrolovať reálnu teplotu v danej miestnosti a nastavenú teplotu pre danú miestnosť, ktorá bola definovaná pomocou „Panela vytápení“.

Logika LUA Skriptu

Logika skriptu je veľmi jednoduchá, spočíva v porovnávaní reálnej teploty nameranej pomocou nejakého teplotného senzora v danej miestnosti s teplotou nastavenou na termostatickej hlavici pomocou „Panela vytápení“ pre danú miestnosť. V prípade, že minimálne v jednej izbe bude reálna teplota stále nižšia ako je potrebné, kotol bude stále zapnutý.

ID zariadenia si zistíte po kliknutí na jeho nastavenia – označenie ID.

Zmeňte Wake-Up intervaly zariadenia termostatických hlavíc na 300 sekúnd. A následne stlačte tlačidlo z bodkou na hlavici – aby sa nastavenie uložilo.

Zonove kurenie Fibaro

Prípad s použitím klasického relé na termostat

Ako samostatné relé je možné použiť:

Lua Skript

Nevyhnutné zmeny, ktoré je potrebné vykonať v Skripte sú popísané v komentároch. Pred spustením si prejdite si celú scénu.

 
--[[
%% properties
%% autostart
%% globals
--]]

if (fibaro:countScenes()>1) then 
fibaro:debug('Ukonči druhú scénu!'); 
fibaro:abort(); 
end 

local boiler = tonumber(fibaro:getValue(1019, "value")) -- Cislo 1019 nastavte na ID tvojho kotloveho relatka.
fibaro:debug('Stav relé na kotli: ' ..boiler);

-- jednotlive ID hlavic (cervene cislo) a senzorov musite zmenit za vase ID
while true do
 
 -- Termostaticke hlavice, ak vas pocet je vacsi skopirujte 2 riadky upravte na temp4 zmente prislusne ID
 local temp1 = tonumber(fibaro:getValue(1096, "value")); -- Danfoss hlavica ShowRoom, nastavena teplota
 fibaro:sleep(1000); -- 1s uspatie, pauza
 local temp2 = tonumber(fibaro:getValue(82, "value")); -- Danfoss hlavica ...
 fibaro:sleep(1000);
 local temp3 = tonumber(fibaro:getValue(84, "value")); -- Danfoss hlavica ...

 -- Teplotne senzory, ak vas pocet je vacsi skopirujte 2 riadky upravte na temp40 zmente prislusne ID
 local temp10 = tonumber(fibaro:getValue(992, "value")); -- Teplotny senzor ShowRoom
 fibaro:sleep(1000);
 local temp20 = tonumber(fibaro:getValue(103, "value")) + 1; -- Teplotny senzor ... s 1 stupnovym offsetom, ktory mozete vymazat
 fibaro:sleep(1000);
 local temp30 = tonumber(fibaro:getValue(72, "value")) + 3.5; -- Teplotny senzor ... s 3.5 stupnovym offsetom, ktory mozete vymazat
 fibaro:sleep(1000); 
 
 
 fibaro:debug('Teploty načítané.');
 
 -- Vypisanie teplot v debugovacom okne, ak ste vyssie pridali hlavicu a senzor tak to treba pridat aj sem, skopirovat riadok a upravit retazec temp
 fibaro:debug('ShowRoom hlavica: ' ..temp1); -- zobrazi sa dole v okne teplota nastavena na hlavici
 --fibaro:debug('... hlavica: ' ..temp2); -- ak chcete vidiet nizsie v okne teploty odstrante komentar a teda odstrante pomlcky
 --fibaro:debug('... hlavica: ' ..temp3);

 fibaro:debug('Teplotny senzor ShowRoom: ' ..temp10);
 --fibaro:debug('Teplotny senzor ...: ' ..temp20);
 --fibaro:debug('Teplotny senzor ...: ' ..temp30);
 fibaro:sleep(1000);
 -- rovnako treba nove hlavice a senzory pridat do porovnavacej podmienky IF 
 if ((temp10 ~= temp1) or (temp20 ~= temp2) or (temp30 ~= temp3))
  then
    fibaro:debug('Bol zistený rozdiel medzi teplotou hlavice a požadovanou teplotou.');  
    if ((temp10 < temp1) or (temp20 < temp2) or (temp30 < temp3))
    then
      if boiler == 0 then
      fibaro:debug('Najmenej v jednej izbe je teplota stále nizka, zapínam bojler.')
      fibaro:call(1019, "turnOn") -- ID cislo rele na kotli
      boiler = 1
      fibaro:debug(boiler)
      else
      fibaro:debug('Bojler už bol zapnutý, nevyžaduje sa ďalšia akcia.')
      end
    else
      if boiler == 1 then
      fibaro:debug('Izbové teploty sú v poriadku, bojler sa vypne.')
      fibaro:call(1019, "turnOff") -- ID cislo rele na kotli
      boiler = 0
      fibaro:debug(boiler)
      else
      fibaro:debug('Bojler už bol vypnutý, nevyžaduje sa ďalšia akcia.')
    	fibaro:debug('Izbové teploty sú v poriadku.')
      end
    end
  end
 fibaro:sleep(300000);
end
 

Prípad s použitím Z-Wave náhrady za klasický termostat

Ako Z-Wave náhradu za klasický termostat je možné použiť:

Jediná zmena oproti vyššie uvedenému prípadu je také, že vzhľadom pri použití takéhoto riešenia sa nedá priamo ovládať relé v termostate, je nutné využívať „setpoint“ = zmenu teploty nastavanej na termostate na zapínanie/vypínanie kotla. Pred spustením si prejdite si celú scénu.

Zmeňte Wake Up interval Termostatu SRT323 zariadenia na 300 s v nastaveniach a následne urobte Wake Up termostatu. To urobíte nasledovne prepnete tlačidlo 1 na termostate do pozície ON – vrchná poloha. Následne na displeji sa Vám zobrazí n a to potvrďte stlačením okrúhleho tlačidla.

Pred spustením scény nastavte termostat na teplotu 15°C.

Lua Skript

 
--[[
%% properties
%% autostart
%% globals
--]]

if (fibaro:countScenes()>1) then 
fibaro:debug('Ukonči druhú scénu!'); 
fibaro:abort(); 
end 

local boiler = tonumber(fibaro:getValue(1098, "value")) -- Cislo 1098 nastavte na ID tvojho kotloveho relatka.
fibaro:debug('Stav relé na kotli: ' ..boiler);

-- jednotlive ID hlavic (cervene cislo) a senzorov musite zmenit za vase ID
while true do
 
 -- Termostaticke hlavice, ak vas pocet je vacsi skopirujte 2 riadky upravte na temp4 zmente prislusne ID
 local temp1 = tonumber(fibaro:getValue(1096, "value")); -- Danfoss hlavica ShowRoom, nastavena teplota
 fibaro:sleep(1000); -- 1s uspatie, pauza
 local temp2 = tonumber(fibaro:getValue(82, "value")); -- Danfoss hlavica ...
 fibaro:sleep(1000);
 local temp3 = tonumber(fibaro:getValue(84, "value")); -- Danfoss hlavica ...

 -- Teplotne senzory, ak vas pocet je vacsi skopirujte 2 riadky upravte na temp40 zmente prislusne ID
 local temp10 = tonumber(fibaro:getValue(992, "value")); -- Teplotny senzor ShowRoom
 fibaro:sleep(1000);
 local temp20 = tonumber(fibaro:getValue(103, "value")) + 1; -- Teplotny senzor ... s 1 stupnovym offsetom, ktory mozete vymazat
 fibaro:sleep(1000);
 local temp30 = tonumber(fibaro:getValue(72, "value")) + 3.5; -- Teplotny senzor ... s 3.5 stupnovym offsetom, ktory mozete vymazat
 fibaro:sleep(1000); 
 
 
 fibaro:debug('Teploty načítané.');
 
 -- Vypisanie teplot v debugovacom okne, ak ste vyssie pridali hlavicu a senzor tak to treba pridat aj sem, skopirovat riadok a upravit retazec temp
 fibaro:debug('ShowRoom hlavica: ' ..temp1); -- zobrazi sa dole v okne teplota nastavena na hlavici
 --fibaro:debug('... hlavica: ' ..temp2); -- ak chcete vidiet nizsie v okne teploty odstrante komentar a teda odstrante pomlcky
 --fibaro:debug('... hlavica: ' ..temp3);

 fibaro:debug('Teplotny senzor ShowRoom: ' ..temp10);
 --fibaro:debug('Teplotny senzor ...: ' ..temp20);
 --fibaro:debug('Teplotny senzor ...: ' ..temp30);
 fibaro:sleep(1000);
 -- rovnako treba nove hlavice a senzory pridat do porovnavacej podmienky IF 
 if ((temp10 ~= temp1) or (temp20 ~= temp2) or (temp30 ~= temp3))
  then
    fibaro:debug('Bol zistený rozdiel medzi teplotou hlavice a požadovanou teplotou.');  
    if ((temp10 < temp1) or (temp20 < temp2) or (temp30 < temp3))
    then
      if boiler == 15 then
      fibaro:debug('Najmenej v jednej izbe je teplota stále nizka, zapínam bojler.')
      fibaro:call(1098, "setThermostatSetpoint", "1", "30") -- ID cislo rele na kotli
      boiler = 30
      fibaro:debug(boiler)
      else
      fibaro:debug('Bojler už bol zapnutý, nevyžaduje sa ďalšia akcia.')
      end
    else
      if boiler == 30 then
      fibaro:debug('Izbové teploty sú v poriadku, bojler sa vypne.')
      fibaro:call(1098, "setThermostatSetpoint", "1", "15") -- ID cislo rele na kotli
      boiler = 15
      fibaro:debug(boiler)
      else
      fibaro:debug('Bojler už bol vypnutý, nevyžaduje sa ďalšia akcia.')
    	fibaro:debug('Izbové teploty sú v poriadku.')
      end
    end
  end
 fibaro:sleep(300000)
end
 

Záver: Po spustení sa bude scéna opakovať v časovom cykle 5 minút. 

19 Komentáre

 • Vlado

  Vlado 10.12.2018 Odpovedať

  Dobrý den,
  Mám takový dotaz:
  Už vlastním HC2, a zdá se (k mému nemilému překvapení) že je stále potřeba řešit sepnutí tímto skriptem.
  Rozhoduji se, jaké hlavice koupit, momentálně jsou favority danfoss a fibaro, a u hlavic fibaro udávají, že při otevření okna se na půl hodiny hlavice vypne (to se mi líbí). V případě vašeho skriptu, zejména, je-li teplota zóny kontrolovaná čidlem, by pak běžel kotel tuto půlhodinu naprázdno. Lze nějak načíst z hlavice fibaro, je-li otevřená, a v případě že není (když se vypne otevřením okna) přidat do skriptu takovou podmínku? (dovedu si představit ještě jedno if/else v případě, že na oknech je senzor otevření, ale nevím, jestli to jde nějak u popisované situace s hlavicemi fibaro.

  Díky, Vlado O.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 18.12.2018 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za dotaz.
   Najjednoduchšie Vo Vašom prípade by bolo doplnenie skriptu o ďalšiu podmienku, či sú okná otvorené alebo zatvorené a podľa toho dodatočne regulovať teplotu na hlaviciach a poprípade tým pádom spínať kotol.

   Otázkou je ešte ako sa správa kotol, keď nemá požiadavku z radiátorov na teplú vodu. Resp. či v tomto prípade nepomôže vnútorná logika kotla.

   Pekný deň.
 • Marek Líbal

  Marek Líbal 07.11.2018 Odpovedať

  Dobrý den,
  Použil jsem Váš Lua Skript na ovládání relé k topení. Vše funguje skvěle, akorát se scéna sama nespustí a musí se spustit ručně. V čem může být problém? Děkuji za odpověď.
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 14.11.2018 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za dotaz.
   Scéna sa prvý krát musí spustiť manuálne a potom beží v nastavených intervaloch v slučke.
   Pekný deň.
 • Michal Parkos

  Michal Parkos 13.01.2018 Odpovedať

  Dobrý den,
  pužívám Vás první LUA script, fungeje perfektne, ale nedokáže sepnout SSR303. Když ho ve scriptu nahradím čímkoliv jiným, funguje, když tam vrátím zpět SSR303, script má rele za stále sepnuté.
  Děkuji za pomoc
  Michal Parkos
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 16.01.2018 Odpovedať

   Dobrý deň,
   ďakujeme za dotaz.

   Ak na spínanie kotla nepoužívate nejaký Z-Wave relé modul ako je Fibaro Single Switch 2 ale práve Vami spomenutý Secure SSR303 treba LUA skript mierne upraviť.
   Úprava spočíva v tom, že na zapnutie/vypnutie modulu Secure SSR303 sa v LUA jazyku použitom vo Fibaro HC2 používajú inak definované funkcie.

   Nasledujúce riadky v LUA skripte:
   fibaro:call(1019, "turnOn") -- namiesto 1019, uvedte ID cislo rele na kotli (zapnutie kotla)
   fibaro:call(1019, "turnOff") -- namiesto 1019, uvedte ID cislo rele na kotli (vypnutie kotla)

   Nahraďte s týmito:
   fibaro:call(1019, "setMode", "1") -- namiesto 1019, uvedte ID cislo SSR303 pripojeneho na kotli (zapnutie kotla)
   fibaro:call(1019, "setMode", "0") -- namiesto 1019, uvedte ID cislo SSR303 pripojeneho na kotli (vypnutie kotla)

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

   Prajeme príjemný deň.
   Váš SmarterHOME
   • Michal Parkos

    Michal Parkos 16.01.2018 Odpovedať

    Dobrý den,
    moc děkujem za rychlou dopved, ale bohužel se to chova stejně.
    Na konci se obejví hláška: Bojler už bol zapnutý, nevyžaduje sa ďalšia akcia
    Boiler je ale vyponutý. Stav relé na kotli je: 255

    Děkuji za pomoc

    Michal
    • SmarterHOME Team

     SmarterHOME Team 17.01.2018 Odpovedať

     Dobrý deň,
     prosím pošlite nám Vašu scénu v textovom súbore na email - info@smarterhome.sk

     Scénu prešetríme, či sa v nej nenachádza nejaká syntaktická chyba.
     Následne zverejníme riešenie aj sem do odpovedí k článku.

     PS: Otázka na Vás používate zariadenie Secure SSR303 v systéme Fibaro samostatne alebo v spolupráci s termostatom napr. Secure SRT321 ?

     SmarterHOME
     • SmarterHOME Team

      SmarterHOME Team 22.01.2018 Odpovedať

      Riešenie pri samostatnom použití SSR303 na ovládanie bojlera.

      Stačilo zmeniť nasledovný riadok:

      Nový riadok
      local boiler = tonumber(fibaro:getValue(1098, "mode")) -- Cislo 1098 nastavte na ID tvojho kotloveho relatka.
      fibaro:debug('Stav relé na kotli: ' ..boiler);

      Starý riadok
      local boiler = tonumber(fibaro:getValue(1098, "value")) -- Cislo 1098 nastavte na ID tvojho kotloveho relatka.
      fibaro:debug('Stav relé na kotli: ' ..boiler);
 • jan

  jan 30.12.2017 Odpovedať

  Dobry den
  chcem sa spytat ci je naozaj potrebny takyto rozsiahli LUA script?
  dufal som ze ked nastavim v heat panely pozadovany schedule kurenia, a naparujem termostaticke hlavice, a urcim relatko na spinanie kotla, tak vdaka heat panelu by to mal sam regulovat a spinat podla potreby jednotlivych hlavic. alebo nie?
  jednoducho nastavena teplota v izbe c1, hlavica meria teplotu, a ak je teplota nizsia nez nastavena v heat panely, tak system tuto zmenu detekuje, da pokyn boiler receiveru / relatku aby zopol kotol a bude kurit az kym sa teplota nedostane na pozadovanu hodnotu.
  alebo tak to nefunguje???
  dakujem za odpoved
  JD
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 02.01.2018 Odpovedať

   Dobrý deň,
   v momentálnej a popísanej situácii v článku je takýto LUA skript stále potrebný.
   Samozrejme situáciu môžete riešiť aj inak napríklad centrálnym termostatom alebo centrálnym teplotným senzorom, ktorý bude priamo prepojený s relátkom napojeným na kotol.
   Ak však chcete mať vypnutý kotol až po dosiahnutí teploty v každej izbe a kotol nemá funkciu detekcie všetkých uzavretých ventilov na radiátoroch, tak takýto prístup pomocou LUA skriptu je v riadiacej jednotke Fibaro Home Center 2, momentálne jediný možný. Možno v budúcnosti v nejakej aktualizácii výrobca Fibaro implementuje túto funkcionalitu priamo do systému.
   Prajeme príjemný deň.
   SmarterHOME Team
   • Martin Preiss

    Martin Preiss 05.10.2018 Odpovedať

    Dobry den, jaka je situace s Fibaro Heat Controller (Fibaro Thermostat) + Heat Panel + Linked Devices? Stale je treba mit tento skript?
    • SmarterHOME Team

     SmarterHOME Team 12.04.2020 Odpovedať

     Dobrý deň,
     ďakujeme za dotaz.

     No ak chcete na základe porovnávania - dosiahnutia teplôt nastavených na hlaviciach/termostatoch a nameraných teplotách v jednotlivých miestnostiach, riadiť kotol/bojler pomocou relátka alebo termostatu, tak áno je potrebné použiť tento skript.

     Ďakujeme za pochopenie.
     Pekný deň.

     SmarterHOME Team
 • Martin

  Martin 17.08.2017 Odpovedať

  dakujem za odpoved.
  Na strankach zipata som uz nasiel nejake namety ako spravit viaczonove kurenie. Virtual thermostat vie denne/nocne/dovolenkove programy, ale je mozne, ze budem potrebovat thermostat pro, takze aj PRO licenciu.
  Este potrebujem zistit, aky spinac budem potrebovat na ten kotol. Viete mi poradit?
  Martin
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 24.08.2017 Odpovedať

   Dobrý deň,
   plynový kotol je väčšinou spínaný nato určeným stykačom, overte si ako je to vo Vašom prípade. Následne je takýto stykač možné ovládať napr. relé FIBARO SINGLE SWITCH 2 (FGS-213), resp. SECURE HRT BOILER ACTUATOR (RECEIVER).
   Prajeme príjemný deň.
 • Martin

  Martin 15.08.2017 Odpovedať

  Dobry den,
  potrebujem poradit s navrhom pre zonove kurenie. Mam plynovy kotol s ohrevom TUV Buderus GB022-24/24K ovladanie buderus v obyvacke, ktora je referencna. Po novu by som chcel mat navyse moznost riadit aj teplotu v jednej detskej izbe. V obyvacke je krb, ktoreho beh teraz vypne kotol. Do obyvacky planujem dat dve hlavice POPP a jednu do detskej. Teplota na hlavici bude nastavovat teplotu v miestnosti, v obyvacke by bolo dobre aby sa synchronizovali. Hlavice zaroven hlasia teplotu. Kotle buderus maju vlastnu zbernicu EMS, ktora sa neda ovladat cez z-wave, ale mal by sa dat pripojit rele spinac a ovladat ho ako on/off. Zohrievanie TUV by mal potom riadit nezavisle kotol. Ovladaciu jednotku mam Zipato.
  Bude to takto fungovat? Teda, ze rele bude spustat kotol, ked bude v jednej z miestnosti namerana mensia teplota ako nastavena?
  dalej, pojde:
  - termostaticke hlavice v obyvacke budu synchronizovane
  - naprogramovat teplotne rezimy na den/noc/vikend (pre obe miestnosti zvlast, ale nemusi to byt nutne)
  - bude mozne cez mobil jednoducho zapnut rezim dovolenka/sviatok
  Ktore rele je na to vhodne?

  dakujem,
  Martin
  • SmarterHOME Team

   SmarterHOME Team 17.08.2017 Odpovedať

   Dobrý deň,
   Vami požadované ovládanie je čiastočne možné realizovať v Rule Creator-e (Zipato jednotke) a teda priamo závisí od možností tohto Creatora.
   Nakoľko takúto jednotku vlastníte môžete si vyskúšať čo takýto Puzzle Creator dokáže.
   Synchronizácia hlavíc by sa dala urobiť jednoduchým pravidlom. Spínanie relé taktiež aj keď bude potrebné pravdepodobne využiť premenné, ktoré sú dostupné až v PRO licencii. Na koľko by ste chceli naprogramovať denné programy a dovolenkové režimy bohužiaľ budete potrebovať PRO licenciu pre riadiacu jednotku Zipato - viac informácii nájdete na tomto linku - https://www.zipato.com/how-it-works/features
   Prajeme príjemný deň.
   • Peter Lendácky

    Peter Lendácky 11.10.2019 Odpovedať

    Dobrý deň,

    akým spôsobom je v tomto prípade riešené zopnutie kotla Buderus ak je v obývačke teplota správna (tzn. termostat Buderus kotol nezopne), ale v detskej izbe je teplota nižšia a je potrebné dokúriť? V návode od kotla som nejak nenašiel miesto, kam by sa malo pripojiť nejaké relé... Ďakujem
    • SmarterHOME Team

     SmarterHOME Team 12.04.2020 Odpovedať

     Dobrý deň,
     ďakujeme za dotaz.

     "Nejaké relé" by sa malo pripojiť na väčšinu prípadov namiesto klasického termostatu (resp. relé časti termostatu aj má termostat 2 časti). Robiť by to mal servisný technik kotla / bojlera. Kotle značky Buderus sú ale špecifické v tom, že na ovládanie používajú eBUS zbernicu (momentálne nemáme v ponuke zariadenie, ktoré vie komunikovať s eBUS). Opýtajte sa dodávateľskej firmy kotla, či je kotol možné riadiť bezpotenciálovým spínaním 2 kontaktov.

     Ďakujeme za pochopenie.
     Pekný deň.

     SmarterHOME Team

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0