Nodon Nástenný Výpínač a Fibaro HC2

Nodon Nástenný Výpínač a Fibaro HC2

Ako použiť Nodon Nástenný Výpínač na spúšťanie scén s riadiacou jednotkou Fibaro HC 2

Pridanie zariadenia do Z-Wave Siete

Najprv je potrebné zariadenie pridať do Z-Wave siete vytvorenej riadiacou jednotkou Fibaro HC2. Tento proces sa uskutočnuje nasledovne:

nodon nastenny vypinac

 • Spustíme proces na pridanie Z-Wave zariadenie – Panel Zariadenia – Pridať alebo odobrať zariadenie – Pridať.
 • Spustí sa časový interval počas, ktorého je potrebné pridať zariadenie.
 • Na zariadení Nodon Nástenný Výpínač držíte naraz tlačidlo 1 a tlačidlo 2 asi jednu až dve sekundy (ledka sa rozsvieti na ružovo – na zadnej strane zariadenia) a následne len stlačíte tlačidlo 1.
 • Zariadenie sa začne pridávať do siete a následne sa proces dokončí.

Nastavenie parametrov

Na koľko zariadenie zatiaľ nemá v systéme Fibaro vlastnú šablónu je potrebné nastaviť parametre, ktoré nám umožnia po stlačení akéhokoľvek tlačidla spustiť scénu manuálne. Nastavte parametre podľa obrázka. Nezabudnite parametre uložiť. Následne vykonajte Wake-Up zariadenia aby sa parametre uložili. Refreshujte stránku a skontrolujte si, či hodnoty parametrov sú nastavené správne.

nodon nastenny vypinac

 • Parameter 1 s 0 hodnotou umožňuje tlačidlu 1 a 3 spúšťať scény.
 • Parameter 2 s 0 hodnotou umožňuje tlačidlu 1 a 3 spúšťať scény.
 • Parameter 3 s 1 je spôsob akým sa posiela príkaz na spustenie scény riadiacou jednotkou.

Pozn.: Parametre sa nastavujú v pokročilých nastaveniach zariadenia.

Zistenie ID zariadenia

nodon nastenny vypinac

Zistenie ID scény

nodon nastenny vypinac

LUA Scéna

Samotná Lua Scéna na spúšťanie scén pre zariadenie Nodon Nástenný Výpínač vyzerá takto. Je potrebné si ju nastaviť podľa svojej predstavy. Scéna popísaná pomocou komentárov.

Vytvorenie scény - Panel Scén - > Pridať scénu -> Pridať Scénu v LUA

nodon nastenny vypinac

LUA Skript:

--[[
%% properties
1195 sceneActivation
%% globals
--]]
 
-- Hore a aj nizsie zmente cislo 1195 na ID vasho zariadenia NodON
local WallSwitch = 1195

local ButtonPressed = tonumber(fibaro:getValue(WallSwitch, 'sceneActivation'))

-- Nemeniť pre Nod On Wall Switch
local Button1_SP = 10 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 1
local Button1_DP = 13 -- dva kliknutia pre tlacidlo 1
local Button1_HP = 12 -- dlhsie stlacenie a kliknutie pre tlacidlo 1
local Button1_HR = 11 -- dlhsie stlacenie a pustenie pre tlacidlo 1
 
local Button2_SP = 20 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 2
local Button2_DP = 23 -- dva kliknutia pre tlacidlo 2
local Button2_HP = 22 -- dlhsie stlacenie a kliknutie pre tlacidlo 2
local Button2_HR = 21 -- dlhsie stlacenie a pustenie pre tlacidlo 2
 
local Button3_SP = 30 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 3
local Button3_DP = 33 -- dva kliknutia pre tlacidlo 3
local Button3_HP = 32 -- dlhsie stlacenie a kliknutie pre tlacidlo 3
local Button3_HR = 31 -- dlhsie stlacenie a pustenie pre tlacidlo 3
 
local Button4_SP = 40 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 4
local Button4_DP = 43 -- dva kliknutia pre tlacidlo 4
local Button4_HP = 42 -- dlhsie stlacenie a kliknutie pre tlacidlo 4
local Button4_HR = 41 -- dlhsie stlacenie a pustenie pre tlacidlo 4
 
-- Nastavte si ID svojich scen
local SC_Scene01 = 11
local SC_Scene02 = 12
local SC_Scene03 = 11
local SC_Scene04 = 12
local SC_Scene05 = 11
local SC_Scene06 = 12
local SC_Scene07 = 11
local SC_Scene08 = 12
 
 
if ButtonPressed == Button1_SP then
 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 1 spusti scenu pod premennou scene01
 fibaro:startScene(SC_Scene01)
 fibaro:debug("Tlačidlo 1 - vľavo hore bolo stlačené raz")
 
elseif ButtonPressed == Button1_DP then
 -- dva kliknutia pre tlacidlo 1 spustia scenu pod premennou scene02
  fibaro:startScene(SC_Scene02)
  fibaro:debug("Tlačidlo 1 - vľavo hore bolo stlačené dva krát")
 
elseif ButtonPressed == Button2_SP then
 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 2 spusti scenu pod premennou scene03
 fibaro:startScene(SC_Scene03)
 fibaro:debug("Tlačidlo 2 - vpravo hore bolo stlačené raz")
 
elseif ButtonPressed == Button2_HP then
 -- dlhsie stlacenie a kliknutie pre tlacidlo 2 zapne zariadenie s ID 1019
 fibaro:call(1019,'turnOn')
 fibaro:debug("Tlačidlo 2 - bolo podržané a stlačené")
 

elseif ButtonPressed == Button2_HR then
 -- dlhsie stlacenie tlacidla 2 vypne zariadenie s ID 1019
 fibaro:call(1019,'turnOff')
 fibaro:debug("Tlačidlo 2 - bolo podržané a pustené")
 
elseif ButtonPressed == Button2_DP then
 -- dva kliknutia pre tlacidlo 2 spustia scenu pod premennou scene04
 fibaro:startScene(SC_Scene04)
 fibaro:debug("Tlačidlo 2 - vpravo hore stlačené dva krát")
 
elseif ButtonPressed == Button3_SP then
 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 3 spusti scenu pod premennou scene05
 fibaro:startScene(SC_Scene05)
 fibaro:debug("Tlačidlo 3 - vľavo dole bolo stlačené raz")
 
elseif ButtonPressed == Button3_DP then
 -- dva kliknutia pre tlacidlo 3 spustia scenu pod premennou scene06
 fibaro:startScene(SC_Scene06)
 fibaro:debug("Tlačidlo 3 - vľavo dole stlačené dva krát")
 
elseif ButtonPressed == Button4_SP then
 -- jedno kliknutie pre tlacidlo 4 spusti scenu pod premennou scene07
 fibaro:startScene(SC_Scene07)
 fibaro:debug("Tlačidlo 4 - vpravo dole bolo stlačené raz")
 
elseif ButtonPressed == Button4_DP then
 -- dva kliknutia pre tlacidlo 4 spustia scenu pod premennou scene08
 fibaro:startScene(SC_Scene08)
 fibaro:debug("Tlačidlo 4 - vpravo dole bolo stlačené dva krát")
 
else
 fibaro:debug('Error, unknown button pressed:' .. ButtonPressed)
 if ShowDebug == 1 then 
  fibaro:debug(ButtonPressed)
 end
end 

Odobranie zariadenia do Z-Wave Siete

Tento proces sa uskutočnuje nasledovne:

 • Spustíme proces na pridanie Z-Wave zariadenie – Panel Zariadenia – Pridať alebo odobrať zariadenie – Odstrániť.
 • Spustí sa časový interval počas, ktorého je potrebné odobrať zariadenie.
 • Na zariadení Nodon Nástenný Výpínač držíte naraz tlačidlo 1 a tlačidlo 2 asi jednu až dve sekundy (ledka sa rozsvieti na ružovo – na zadnej strane zariadenia) a následne len stlačíte tlačidlo 1.
 • Zariadenie sa začne pridávať do siete a následne sa proces dokončí. 

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0