VERA UI7 Integrácia Secure 7 dňového programovateľného termostatu do rozhrania

VERA UI7 Integrácia Secure 7 dňového programovateľného termostatu do rozhrania

Pridanie Programovateľného Termostatu SCS317 do VERA

Uistite sa, že zariadenie Termostat je v dosahu VERA riadiacej jednotky (optimálne 1m) a nastavte riadiacu jednotku do módu Pridania zariadenia = Inclusion

Vyberte záložku Devices -> Add Devices.

Rozbaľte možnosť Additional Devices – taktiež rozbaľte možnosť Other Devices a vyberte položku Other Z-Wave Devices.

 

Po tomto kroku zariadenie VERA pristúpi k samotnému párovaniu kontroléra so zariadením. Pokračujte podľa obrázkov.

Po tomto kroku – Zoberte Termostat SCS317 stlačením tlačidla ENTER 2 krát za sebou sa dostanete do menu tam z pomedzi možností vyberte Setup (potvrďte ENTEROM) tam zvoľte Set up Z-Wave a ďalej možnosť Learn na displeji sa vám zobrazí Waiting for network data.

 

 

Po nastavení termostatu pokračujte v rozhraní Vera, podľa obrázkov.

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť časové odpočítavanie, do ktorého by malo nastať spárovanie.

 

Po úspešnom spárovaní môžete nastaviť názov zariadenia - Name a miestnosť - Room.

 

Po kliknutí na možnosť Finish sa zariadenie bude konfigurovať, táto konfigurácia môže trvať od 5 do 90 sekúnd.

 

Po ukončení konfigurácie sa vám v záložke Devices zobrazí Panel ovládania zariadenia SCS317, vidíte na ňom Nastavenú hodnotu teploty (Set temperature) a okolitú teplotu (Inside temperature).

 

Stav zariadenia SCS317.

 

 

Aby sa informácie aktualizovali znova stlačte 2 x Enter dostanete sa do menu tam z pomedzi možností vyberte Setup (potvrďte ENTEROM) tam zvoľte Set up Z-Wave a ďalej možnosť Send NIF

Ak chcete aby sa údaje aktualizovali častejšie kliknutím na šípku v paneli ovládania termostatu sa dostanete na obrazovku, kde nájdete možnosť Settings v spodnej časti a nastavte kratší časový interval v možnosti Wakeup interval (seconds).

Pridanie Prijímača SSR303 do riadiacej jednotky VERA

 1. Zapojte zariadenie Secure SSR303 do siete podľa manuálu.
 2. Zapnite ho.
 3. Nastavte riadiacu jednotku VERA do módu pridania zariadení = Inclusion, rovnako ako na vyššie uvedenom postupe. Vyberte záložku Devices -> Add Devices. Rozbaľte možnosť Additional Devices – taktiež rozbaľte možnosť Other Devices a vyberte položku Other Z-Wave Devices. Po tomto kroku zariadenie VERA pristúpi k samotnému párovaniu kontroléra so zariadením. Pokračujte podľa obrázkov. Počas časového odpočítavania držte tlačidlo na SSR303, ktoré vyzerá takto >||< tzv. Network button. Po spárovaní by mala ostať svietiť len červená LED-ka v strede na ľavo od tlačidla OFF.

 

Ovládací panel v rozhraní VERA pre Prijímač SSR303.

 

Prepojenie Termostatu SCS317 s Prijímačom SSR303.

 1. Na SCS317 programovacom termostat, stlačte ENTER 2 krát.
 2. Stlačte ‘-’ alebo ‘+’ a vyberte SETUP
 3. Stlačte ENTER
 4. Stlačte ‘-’ alebo ‘+’ a vyberte SET UP Z-Wave
 5. Stlačte ENTER
 6. Teraz sa vám zobrazí sub menu dostupné pre Z-Wave bezdrôtové komunikačné nastavenia
 7. Vyberte INCLUDE NODE/RECEIVER resp. ak ste obidva zariadenia pridali už do Very vyberte ASSOCIATE NODE
 8. Stlačte ENTER
 9. Stlačte a držte >||< Sieťové tlačidlo (network button) na prijímači SSR303 pokým sa červené svetlo nezmení na zelené a potom znova na červené.
 10. RECEIVER INCLUDED/ASSOCIATE NODE – toto sa vám zobrazí na displeji SCS317. Stlačte BACK a ikona antény vo vrchnom ľavom rohu vám ukáže, že prepojenie je aktívne.
 11. SCS317 a SSR303 sú teraz spárované. Prijímač by mal prijímať ON/OFF príkazy z Termostatu bezdrôtovo.

 

Otestujte fungovanie zmenou teploty na SCS317 a odozvou prijímača SSR303 zmenou LED svetla na zelené ON a červené OFF a zvukovým signálom spínača.

 

Štítok: vera, secure, termostat, ui7

Podobné články

Vera Plus Predstavenie

Predstavenie Vera Plus a porovnanie s Vera Edge.

Vera Edge ovládanie zámku Vision ZM1701

Pridanie a nastavenie bezdrôtového zámku na dvere Vision ZM1701 do rozhrania VERA UI7

Aeon Labs Clamp Power Meter VERA

Integrácia zariadenia Aeon Labs Clamp Power Meter do rozhrania VERA UI7

NorthQ Data Logger

Bezdrôtový merač spotreby elektrickej energie.

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového...

Fibaro Home System Integrácia Secure 7 dňového programovateľného termostatu do rozhrania

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0