Fibaro GPS Scéna

Fibaro GPS Scéna

Návod ako vytvoriť scénu v rozhraní Fibaro pre obidva typy riadiacich jednotiek od spoločnosti Fibaro, ktorá sa bude spúšťať na základe GPS polohy.

! Pri použití tejto scény je nevyhnutné mať spustené mobilné dátové pripojenie a GPS. V návode je zobrazený modelový prípad, ktorý je možné si upraviť podľa vlastných potrieb !

1.Krok - Vytvorenie používateľského účtu

Na začiatok odporúčam vytvoriť nový používateľský účet v rozhraní Fibaro, ktorý sa bude používať na jednom mobilnom zariadení aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám v určovaní polohy. Nastavíme mu aké zariadenia/scény alebo miestnosti môže používať. Po vytvorení scén v kroku 6 je vhodné priradiť použitie týchto scén vytvorenému užívateľovi.

Následne nastavíme ako často sa má systém Fibaro dotazovať na GPS pozíciu mobilného zariadenia. (Výber nechám na každého používateľa zvlášť, čím je interval menší poloha sa posiela častejšie avšak môže to ovplyvniť spotrebu batérie)

Samozrejme nezabudnite nastavenia uložiť.

fibaro gps

2.Krok – Nastavenie GPS umiestnenia riadiacej jednotky

Následne odporúčam nastaviť aj umiestnenie domu (podľa GPS súradníc) ak toto nastavenie ešte nemáte nakonfigurované, pre synchronizáciu času a informácií o počasí.

Inšpirujte sa obrázkom a zmeňte GPS súradnice na Vami požadované miesto.

Nezabudnite nastavenia uložiť.

fibaro gps

3.Krok – Vytvorenie miesta s GPS súradnicami používaného v scénach

V paneli lokalizácie si vytvoríme miesto s GPS súradnicami, ktoré sa bude používať v scéne. Je potrebné zadať GPS súradnice miest a pre ľahšie použitie v scénach ho pomenovať.

fibaro gps

4.Krok – Vytvorenie premennej použitej v scénach

Vytvorenie premennej sa uskutočňuje v paneli premenných. Premenná bude slúžiť na indikáciu stavu, či je daný užívateľ doma (1) alebo mimo domu (0). Je založená na booleanskej logike.

Doma = 1 – užívateľ je v blízkosti polohy domu

Doma = 0 – užívateľ je mimo domu

Táto premenná sa bude prepisovať pomocou scén riadených podľa GPS a na základe tejto premennej je možné nasledovne vytvoriť aj ďalšie scény napríklad keď používateľ je mimo domu => premenná Doma = 0 všetky senzory pohybu sa nastavia do polohy ARMED (nastraženého stavu).

Nezabudnite nastavenia uložiť.

fibaro gps

5.Krok – Vytvorenie notifikácie (nie je potrebné, avšak môže slúžiť na kontrolu)

V paneli notifikácii si môžeme jednoducho vytvoriť Push notifikácie, ktoré nás budú upozorňovať, keď sa spustí scéna a informujú nás či sa používateľ nachádza doma alebo je mimo domu

fibaro gps

6.Krok – Vytvorenie blokových scén

Po dokončení predpripravených nastavení sa môžeme pustiť do vytvárania scén. Zvolíme si vytvorenej novej blokovej scény.

fibaro gps

Príchod domov

Bloková scéna pre príchod domov a scéna môže vyzerať napríklad takto. V prípade priblíženia mobilného zariadenia k oblasti napr. 50m od daného miesta určeného GPS súradnicami sa spustí scéna, ktorá zapne zásuvku, pošle Push notifikáciu (vytvorenú v kroku 5) o tom, že vybraný používateľ je doma. Premenná doma sa nastaví na 1.

fibaro gps

Odchod z domu

Bloková scéna pre odchod z dom a scéna môže vyzerať napríklad takto. V prípade, že mobilné zariadenie opustí  vybranú oblasti napr. 50m od daného miesta určeného GPS súradnicami sa spustí scéna, ktorá vypne zásuvku, pošle Push notifikáciu (vytvorenú v kroku 5) o tom, že vybraný používateľ je mimo doma. Premenná doma sa nastaví na 0.

fibaro gps

7.Krok – Nastavenie mobilnej aplikácii

V mobilnej aplikácii je potrebné zmeniť údaje pre lokálne prihlásenie užívateľa na údaje pre novo-vytvoreného užívateľa. Následne zmeniť Location accuracy – Presnosť umiestnenia a následne nastavenie Keep awake aby sa aplikácia neuspávala.

Takisto ak používate vo vašom smartfóne nejaký Task Killer – Správcu úloh je potrebné udeliť výnimku aplikácii Fibaro aby mohla bežať stále na pozadí.

Po aktualizácii nastavení aj pridelení práv na používanie nových scén je treba obnovovať dátové spojenie.

fibaro gps

8.Krok – Udelenie práv na používanie vytvorených scén novému používateľovi

Aby novo-vytvorený používateľ mohol GPS scény používať a vidieť ich je potrebné prideliť mu na to práva. Ako sa to robí môžete vidieť na obrázku nižšie.

fibaro gps

9. Krok – Sledovanie GPS polohy užívateľa

Či odosielanie GPS informácií funguje si môžete overiť v systéme Fibaro nasledovne. V sekcii Váš dom sa na ľavom panely zobrazí ponuka Family a tam vyberte dané užívateľa v našom prípade „gps“.

fibaro gps

fibaro gps

Záver – Test funkčnosti

Na záver je potrebné overiť funkčnosť vytvorených scén. V prípade, že Vám nefungujú skúste si skontrolovať všetky nastavenia, či už vo webovom rozhraní Fibaro alebo v mobilnej aplikácii Fibaro.

Tip: pri testovaní skúste obnoviť dátové spojenie v mobilnej aplikácii alebo úplne reštartovať mobilnú aplikáciu.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0