Podmienky a pravidlá používania

Poskytovatelia služieb poskytovaných touto webovou stránkou (ďalej len "služba") nie sú zodpovední za žiadny obsah generovaný užívateľmi a ich účtami ("obsah"). Obsah zaslaný užívateľmi vyjadruje iba názory ich autorov.

Súhlasíte s tým, že službu nepoužijete na odosielanie alebo prepojenie s akýmkoľvek obsahom, ktorý je hanlivý, zneužívajúci, nenávistný, ohrozujúci, spamový alebo nežiadúci obsah, pravdepodobne uráža, obsahuje obsah pre dospelých alebo nevhodný obsah, obsahuje osobné informácie iných, podporuje nezákonnú činnosť, porušuje autorské práva alebo inak porušuje zákony v SR, ČR a EU.

Všetok obsah, ktorý odošlete alebo odovzdáte, môžu posúdiť členovia personálu. Všetok obsah, ktorý odošlete alebo odovzdáte, môže byť odoslaný do verifikačných služieb tretích strán (vrátane, ale nie výlučne, služieb na prevenciu spamu). Neposielajte žiadny obsah, ktorý považujete za súkromný alebo dôverný.

Vyhradzujeme si právo odstrániť alebo upraviť akýkoľvek obsah odoslaný užívateľmi bez udania dôvodu a bez vysvetlenia. Žiadosti o odstránenie alebo zmenu obsahu budú vykonané podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zablokovať akýkoľvek účet, ak došlo k porušeniu týchto pravidiel.

Udeľujete nám nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, neobmedzenú licenciu na používanie, publikovanie alebo opätovné zverejnenie vášho obsahu v súvislosti s touto Službou. Ponechávate si autorské práva k obsahu.

Tieto podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez upozornenia.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, prosím neregistrujte ani nepoužívajte túto službu. Ak chcete zatvoriť,zrušiť alebo deaktivovať svoj účet, kontaktujte nás.

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0