Fibaro Swipe – Ovládajte dom pohybom ruky

Fibaro Swipe je revolučný gestami ovládaný panel, ktorý vám umožní ovládať zariadenia v Z-Wave sieti bez jediného dotyku. Mávnite hore, dole, doľava, doprava alebo spravte kruhové gesto – presne takýmito pohybmi môžete zapínať/vypínať zariadenia, scény, poprípade aktivovať zabezpečený stav domu.

Pozn.: Fibaro Swipe nie je tablet! Fibaro Swipe je ovládací panel, na ktorom je možné vymeniť obrázok a teda môže slúžiť ako fotorámik a zároveň byť vynikajúcou pomôckou na ovládanie inteligentného domu.

Hlavné črty zariadenia FIBARO Swipe:

 • Kompatibilné so Z-Wave riadiacimi jednotkami Fibaro, kompatibilitu s inými riadiacimi jednotkami (dostupnými v našom eshope) je možné overiť ak nás kontaktujete.
 • Podporuje Z-Wave zabezpečený mód párovania s AES-128 enkrypciou.
 • Podporuje bezdotykovú detekciu pohybu ruky – preddefinované gestá.
 • Napájaný buď batériovo pomocou 4xAA batérii alebo pomocou micro-USB 5V jednosmerného napätia.
 • Gestá a akcie sú potvrdené pomocou zvukovej indikácie alebo pomocou vstavaného LED indikátora.
 • Gestami ovládané menu – umožňuje ovládať zariadenia aj bez demontáže.

Napájanie

Fibaro Swipe umožňuje dva spôsoby napájania a to buď pomocou:

 • 4 x AA batérií, následne je potrebné skontrolovať Parameter 6 a nastaviť na Standby Mode = Pohotovostný režim, ktorý spotrebúva najmenej batérie. Tento spôsob umožňuje lepšiu prenosnosť avšak z nášho pozorovania sme zistili, že batérie sa dokážu celkom rýchlo vyšťaviť.

fibaro swipe

 • Mikro-USB kábla s napájacím napätím 5V umožňuje nastavenie Simple mode = Jednoduché režimu, ktorý umožňuje ovládanie zariadenie Fibaro Swipe bez nutnosti ukončiť šetriaci režim pridržaním ruky v blízkosti pred panelom.

Pozn.: Našim odporúčaním je použiť napájanie pomocou klasického Mikro-USB kábla, napríklad využitím staršej nabíjačky pre mobilný telefón. A takéto napájanie skombinovať s batériami a prípade výpadku bude zariadenie stále fungovať. 

Inclusion - Pridanie zariadenie do Z-Wave siete

Možnosti ako pridať zariadenie Fibaro Swipe do existujúcej siete sú dve:

Jednoduchší spôsob

 • Umiestnite zariadenie aby bolo v priamej viditeľnosti Z-Wave kontroléru.
 • Zariadenie je potrebné rozobrať a elektricky napájať pomocou klasického mikro-USB typu B.
 • Na riadiacej jednotke spustite „Learning mód“ na pridanie zariadenia do Z-Wave siete, na zariadení Fibaro Swipe stlačte a držte „Service button“, tlačidlo (vyznačené na obrázku), pokým LED indikátor nezasvieti na zeleno a nebude počuť dve krátke pípnutia.
 • Následne stlačte ešte raz tlačidlo „Service button“ pre potvrdenie zvoleného režimu.

fibaro swipe

Zložitejší postup

 • Umiestnite zariadenie aby bolo v priamej viditeľnosti Z-Wave kontroléru.
 • Na riadiacej jednotke spustite „Learning mód“ na pridanie zariadenia do Z-Wave siete.
 • Držte ruku blízko k stredu panelu.
 • Ak je zariadenie batériovo napájané, budete počuť vysoký tón, ktorý signalizuje opustenie Pohotovostného režimu.
 • Následne hlasitý zvuk potvrdí vstúpenie do menu, stále držte vašu ruku pred panelom.
 • Po počutí dvoch krátkych pípnutiach, mávnite rukou hore (2 pípnutia potvrdia úspešnosť procesu).
 • Počkajte na koniec procesu pridávania zariadenia do Z-Wave siete.
 • Úspešné dokončenie procesu bude potvrdené Z-Wave kontrolérom alebo 3 krátkymi pípnutiami (zelená farba indikátora).

Pozn.: Tak isto je možné zrealizovať proces odobratia Z-Wave zariadenia.

Gestá

Dokopy je možné nastaviť 6 základných pohybov a 6 vlastných pohybových sekvencií.

Práca zariadenie pod riadiacimi jednotkami od spoločnosti Fibaro.

Pridávanie scén alebo ovládania jednotlivých zariadení k základným pohybom je veľmi jednoduché. V základných nastaveniach zariadenia je hneď možné pridať jednotlivým základným pohybom novú reakciu ako je možné vidieť aj na obrázkoch nižšie.

fibaro swipe
fibaro swipe

Pridanie zložitejších pohybov, sekvencií zložených z 2 alebo 3 základných pohybov je možné uskutočniť na spodku základných nastavení. Po potvrdení danej sekvencie je potrebné zobudiť (wake-up) zariadenie buď pomocou tlačidla umiestneného pod krytom alebo pridržaní dlane pred panelom.

Zaujímavé nastavenia

Parameter 1 umožňuje zmeniť orientáciu zariadenia Swipe a tým pádom ak ho máte nainštalovaný opačne alebo na výšku je možné softvérovo pozmeniť základnú orientáciu zariadenia.

Pomocou Parametra 2 ste schopný vypnúť alebo zapnúť zvukovú notifikáciu, rovnako ako Parameter 3 zapína alebo vypína LED indikáciu vo vnútri zariadenia. 

Kompatibilita s riadiacimi jednotkami

Zariadenie Fibaro Swipe je kompatibilné s riadiacimi jednotkami:

Zariadenie Fibaro Swipe je kompatibilné aj s riadiacimi jednotkami (avšak zatiaľ je možné nastaviť len štyri základné pohyby Hore/Dole/Doprava/Doľava):

Záver a zhodnotenie

Na záver môžeme povedať, že zariadenie Fibaro Swipe sa môže stať účinným pomocníkom ovládania domových scén a pekným dizajnovým doplnkom Vašej domácnosti. Pri správnej konfigurácii a vhodnom umiestnený má potenciál stať sa návykovo používaním zariadením.

fibaro swipe

 

Autor 26.07.2016 Návody a Tipy, FIBARO, FIBARO HC2, FIBARO HCL, Recenzie 0 8434

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhľadávanie v blogu

Najnovšie názory

Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnať 0