Nové zboží

Danfoss rohový adaptér pro ventily M30x1.5 (013G1360)

Danfoss rohový adaptér pro ventily M30x1.5...

10,90 €
9,08 € bez DPH 11,16 €
Danfoss Link CF-RU Zesilovač Signálu (088U0230)

Danfoss Link CF-RU Zesilovač Signálu (088U0230)

78,12 €
65,10 € bez DPH 111,60 €
Danfoss Link RS Pokojový Senzor (014G0158)

Danfoss Link RS Pokojový Senzor (014G0158)

70,38 €
58,65 € bez DPH 82,80 €
Danfoss Link CC PSU WiFi Rídící Jednotka (014G0288)

Danfoss Link CC PSU WiFi Rídící Jednotka...

251,16 €
209,30 € bez DPH 358,80 €
Danfoss Living Connect Termostatická Bezdrátová Hlavice (014G0002)

Danfoss Living Connect Termostatická Bezdrátová...

36,96 €
30,80 € bez DPH 52,80 €
Neo Coolcam Pohybový Senzor

Neo Coolcam Pohybový Senzor

34,99 €
29,16 € bez DPH
Neo Coolcam Siréna

Neo Coolcam Siréna

34,99 €
29,16 € bez DPH

Výrobci / značky

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Smluvní strany se dohodly, že prodávající bude od kupujícího požadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (v případě fyzické osoby: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa pro doručování, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, v případě právnické osoby: obchodní jméno, adresa sídla, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, IČO).

1.2 Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu § 7 odst.. 1 zákona č.. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv.. Bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

1.3 Kupující zaškrtnutím "přihlásit se k odběru novinek" nebo "přijímat speciální nabídky od našich partnerů" vyjadřuje zvlášť i svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího. Kupující může kdykoliv písemnou formou nebo formou emailu odvolat tento separátní souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího aniž byla jakýmkoli způsobem ovlivněna nebo zmařena možnost provést uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dle těchto obchodních podmínek . Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.


Naposledy navštívené

Žiadne produkty

Menu

Porovnat 0