FIBARO HC3 v 5.030.45 CHANGELOG

FIBARO HC3 v 5.030.45 CHANGELOG

Co je nového:

Zálohy

 • Třídění záloh podle data vytvoření.

Blokové scény

 • Nový blok v kategorii Čas - Časové období.
 • Tipy pro bloky ve formě popisů pro to, na co se používají.
 • Z rozevíracích seznamů byly odstraněny skrytá zařízení.
 • Podmínky a akce pro zařízení FIBARO RGBW 2 (FGRGBW-442).
 • Podmínky a akce týkající se zařízení Intercom FIBARO (FGIC-001).
 • Podmínky (zóny, vstupy, výstupy) a akce (zóny, výstupy) doplňku Satel Alarm.

Klíma

 • Změněn výchozí režim z Auto na Topení pro manuální vytvořené zóny Klimatu.

Dashboard

 • Přesunutí zařízení myší na název místnosti vlevo a jej tam umístí.
 • Ikona označující stav alarmu v hlavičce s přesměrováním do seznamu zón.
 • Aktuální režim termostatu zobrazený na dlaždici zařízení.
 • Ovládání zařízení typu termostatu z pravé boční lišty.
 • Ovládání zařízení typu colorController z pravého bočního panelu.
 • Více možností ovládání zařízení typu RollerShutter z pravého bočního panelu.
 • Změněn přepínač ZAP / VYP na bistabilní spínač (toogle switch) 2 tlačítek na pravém postranním panelu.
 • Zobrazování alarmových zón, do kterých senzor patří, a jejich stavů na pravém postranním panelu.
 • Zavření pravého bočního panelu kliknutím mimo jeho oblasti.

Zařízení

 • Konfigurace režimu vstupu / výstupu pro zařízení FIBARO RGBW (FGRGBWM-441).
 • Ochrana před přidáním stávajícího nebo čekajícího přidružení / asociace.
 • Změněn rozsah a přesnost odchylky pro hodnotu naměřenou teplotním čidlem.
 • Oblíbená poloha rolety nastavitelná z nastavení zařízení.
 • Zobrazení hodnot parametrů větších než 999 s dodatečným mezerou.
 • Možnost vynutit polling / dotazování pro zařízení s vypnutým pollingovým rozhraním.
 • Efektivnější navigace v seznamu zařízení pomocí tabulátoru.
 • Na aktivaci je k dispozici upozornění ze zařízení heatDetector a rainDetector.
 • Záznam v konzole na vyžádání sousedy při přidávání zařízení Z-Wave.
 • Podpora vyloučení z klimatického panelu na stanovenou dobu pro všechny typy termostatů.
 • Podpora MCOHome MH7H-EH a MH7H-WH verze 2.7.
 • Podpora MCOHome MH8-FC a MH8-FC4 verze 3.2.
 • Podpora MCOHome MH9-CO2-WA a MH9-CO2-WD verze 2.4.
 • Podpora pro MCOHome MH10-PM2.5-WA a MH10-PM2.5-WD verze 2.3.
 • Podpora pro MCOHome MH-F500 verze 1.2.
 • Podpora pro MCOHome MH-3900 verze 1.9.
 • Podpora pro MCOHome MH-3928 verze 1.3.
 • Podpora MCOHome MH7-WB verze 4.2.
 • Podpora pro MCOHome A8-9, verze 6.2.
 • Podpora pro Aeotec Siren 6 a Doorbell 6, verze 1.4.
 • Podpora pro Aeotec Heavy Duty Switch verze 3.28.
 • Podpora pro HEAT Push2, Push4, Push8 verze 1.26.
 • Podpora funkce Sound Switch CC.

Obecné

 • Zpráva o aktuální konfiguraci systému vygenerována jako printonu.

Historie

 • Označování dnešního data v kalendáři (platí i pro oznámení).

Lua Scény

 • Nová podmínka 'duration' - čas v sekundách, během kterého se stav zařízení nezměnil.
 • Nový operátor 'anyValue' - jakákoliv změna hodnoty zařízení.

Upozornění

 • Zobrazování upozornění chyb při vytváření zálohy nebo aktualizaci.

Ostatní

 • Zcela nová konzola / debugger, společná pro komunikaci Z-Wave, scény a rychlé aplikace.
 • Vyhledávání podle názvu záznamu v konzole.
 • Filtrování položek v konzole podle vybrané značky nebo typu.
 • Zobrazení konzoly na celé obrazovce jako samostatná stránka.
 • Upozornění toast během přidávání / vymazávání / konfigurace Z-Wave zařízení.
 • Jednotné zobrazení hodnot posuvníku (slider) v rozhraní.
 • Ochrana před přístupem uživatele k nenakonfigurovaný bráně.
 • Změněná indikace LED na bráně po přidání / odstranění Z-Wave zařízení.
 • Vylepšená stabilita připojení Wi-Fi.
 • Dokončení a zlepšení překladů.

Pluginy / Doplňky

 • Vylepšená konfigurace doplňku Philips Hue.
 • Přidán tlačítko na obnovení konfigurace doplňku Satel Alarm při zachování nezměněných ID.

Profily

 • Ze seznamu byly odstraněny skryté zařízení a skryté scény.
 • Přidán manuální režim řízení klimatických zón.

Quick Apps / Rychlé aplikace

 • Přidána podpora klienta MQTT.
 • Možnost vytvářet podřízené zařízení.
 • Úprava kódu ovládacích prvků v editoru hlavního zařízení.
 • Konverze přidaných rychlých aplikací do nového formátu (migrace ovládacích prvků na samostatné funkce).
 • Dokumentace - https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps
 • Marketplace - https://marketplace.fibaro.com/items?kind=quick_app

Scény

 • Činnost tlačítka Run v závislosti na nastavení restartování scény.
 • Oznámení toast při pokusu o restartování běžící scény.
 • Třídění scén podle názvu nebo typu.

Vyřešeny Bugy:

Alarm

 • Provede se scéna chráněna před spuštěním během alarmu.

Blokové Scény

 • Úloha rollerShutter neovlivňuje seznam dostupných akcí.
 • Použití bloku Sunrise / sunset zabraňuje scéně v uložení.
 • Kalendář se zobrazuje na nesprávném místě a neodpovídá obrazovce.
 • Redundantní pole v blocích zařízení FIBARO Intercom.
 • Po obnovení stránky zmizí stav spuštění scény pomocí Satel alarmu.
 • Oznámení push se vždy odesílají všem uživatelům namísto vybraných.

Kamery

 • Ukázka obrázku IP kamery je viditelná v rozhraní z instalatérské aplikace (Installer App).

Klíma

 • Žádaná hodnota (SetPoint) se nevztahuje na zařízení bez podpory automatického režimu.
 • Aktivace manuálního nebo prázdninového režimu vždy nastaví zónu v automatickém režimu.
 • Sjednocené sady barevných teplot v panelu Klima a zobrazené na ikoně termostatu.

Dashboard

 • Pořadí pokojů v seznamu se neshoduje s pořadím z nastavení.
 • Ikona zařízení typu colorController se zobrazuje nesprávně.

Zařízení

 • Po aktualizaci stránky se seznam zařízení nenačte vždy.
 • FIBARO Heat Controller (FGT-001) nepodporuje režimy Off a FullPower.
 • Nekonzistentní zobrazení termostatů na hlavní obrazovce av nastaveních zařízení.
 • Po změně role nebo typu zařízení FIBARO RGBW jsou nastaveny nesprávné parametry.
 • Rozhraní se po migraci z HC2 / HCL nenačte kvůli chybějící podpoře některých termostatů.

Historie

 • Změna stavu propojeného zařízení se v seznamu nezobrazuje.

Lua Scény

 • Žádná podpora funkce fibaro.getDevicesID.

Síť

 • Přístupový bod se po několika hodinách sám vypne.

Ostatní

 • LED state on the gateway does not change during addition / deletion of Z-Wave device.
 • Drop-down list does not close and overlaps when another one is being opened.
 • Unified content and appearance of e-mails sent from the gateway.

Quick Apps / Rychlé aplikace

 • Upravené zobrazení Rychlé aplikace se neuloží.
 • V zobrazení Rychlé aplikace neexistuje podpora speciálních znaků a ikon emodži.
 • Po použití self: updateView není v okně úprav zařízení žádná aktualizace.
 • Na kartě pokročilého na zařízení je 2x zaškrtávací políčko (checkbox).

Scény

 • Nesprávná činnost při hlášení neuložená změn.
 • Žádné okno k zadání kódu PIN při pokusu o spuštění scény chráněné kódem PIN.

Zanechajte nám Váš názorZanechajte odpoveď

Vyhledávání v blogu

Najnovšie názory

Naposledy prohlížené

Žádné produkty

Menu

Porovnat 0